OSVČ, pozor! Víte, jak se změní pravidla sociálního pojištění v roce 2019?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Podnikání5 minut čtení

Do konce roku už mnoho času nezbývá, i letos se v novém roce dočkáme řady změn. Jedna se bude týkat sociálního pojištění. Jaká pravidla nás tedy čekají v roce 2019?

Do konce roku už mnoho času nezbývá, i letos se v novém roce dočkáme řady změn. Jedna se bude týkat sociálního pojištění. To se zvýší a nově bude splatné v jiném termínu. Jaká pravidla nás čekají v roce 2019?

Zálohy na sociální pojištění musí platit všichni:

  • podnikatelé,
  • živnostníci,
  • zaměstnaní.

Dnes se ale zaměříme pouze na OSVČ, kterým by výše sociálního neměla být lhostejná. Od sociálního pojištění se jim bude odvíjet důchod.

Zálohy se už nebudou platit zpětně

Kromě výše záloh dojde ke změně jejich platby.

  • Doposud se zálohy platili zpětně, nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
  • Nově se budou zálohy platit v daném měsíci, nejpozději do posledního dne daného měsíce.

Výše minimálních záloh se zvýší o 199 Kč

Sociální pojištění se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Pro rok 2019 tedy jako 29,2 % z 8 175 Kč, což je 2 388 Kč měsíčně. Výše minimálních záloh pro příští rok bude o 199 Kč vyšší, než byla ta letošní.

Pozor, méně než je výše minimální zálohy živnostník platit nemůže! Pokud vyměřovací základ je nižší než stanovené minimum, počítá se záloha na sociální pojištění ze státem stanoveného minima vyměřovacího základu, to samé platí i pro zdravotní pojištění.

Co to znamená?

Zálohu za leden byste nově měli poslat už v lednu, a to do 31. ledna 2019, zároveň je ale nutné pamatovat na prosincovou platbu. Tu je zapotřebí buď zaslat ještě v prosinci v rozmezí od 21. do 31. 12. 2018, nebo finance za prosincovou zálohu doplatit až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018.

Zatímco změna platby je platná už od prvního měsíce, nová výše záloh se platí poté, co je odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Pokud tak přehled podáte až v nejzazším termínu, což je v březnu, budete novou výši záloh platit až od dubna.

Nemocenské pojištění vzroste

Kromě výše záloh sociálního pojištění rostou také zálohy na nemocenské pojištění, od kterého se odvíjí nemocenské dávky. Pojistné se vypočítává jako 2,3 % z vyměřovacího základu.

  • Pro rok 2018 činil vyměřovací základ 5 000 Kč.
  • Pro rok 2019 bude činit vyměřovací základ 6 000 Kč.

Od příštího roku bude minimální výše nemocenského pojištění 138 Kč. Platbu je nutné od ledna 2019 uhradit vždy v měsíci, na který se vztahuje.