OSVČ, pozor! Víte, jak se změní pravidla sociálního pojištění v roce 2019?

13. 11. 2018
sociální pojištění, sociální pojištění osvč 2018, sociální pojištění osvč, sociální pojištění 2019, výpočet sociálního pojištění osvč, zálohy osvč 2018, nemocenské pojištění
Podnikání

Do konce roku už mnoho času nezbývá, i letos se v novém roce dočkáme řady změn. Jedna se bude týkat sociálního pojištění. To se zvýší a nově bude splatné v jiném termínu. Jaká pravidla nás čekají v roce 2019?

Zálohy na sociální pojištění musí platit všichni:

  • podnikatelé,
  • živnostníci,
  • zaměstnaní.

Dnes se ale zaměříme pouze na OSVČ, kterým by výše sociálního neměla být lhostejná. Od sociálního pojištění se jim bude odvíjet důchod.

Vyměřovací základ rozhoduje

Výše pojistného závisí na zisku. Zálohy v roce 2019 jsou vypočteny ze zisku z roku 2018. Rozhodný je vyměřovací základ, který je spjat s průměrnou mzdou. Pro rok 2019 je minimální vyměřovací základ:

  • 8 175 Kč / měsíčně,
  • 98 100 Kč / ročně.

Jeho výše je rovna jedné čtvrtině průměrné mzdy, pokud živnostník v uplynulém roce pracoval jen část roku, pak se do vyměřovacího základu počítá jen poměrná část. Jestliže je se rozhodne podnikat student, je v prvním roce od platby záloh osvobozen.

Výše minimálních záloh se zvýší o 199 Kč

Sociální pojištění se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Pro rok 2019 tedy jako 29,2 % z 8 175 Kč, což je 2 388 Kč měsíčně. Výše minimálních záloh pro příští rok bude o 199 Kč vyšší, než byla ta letošní.

Pozor, méně než je výše minimální zálohy živnostník platit nemůže! Pokud vyměřovací základ je nižší než stanovené minimum, počítá se záloha na sociální pojištění ze státem stanoveného minima vyměřovacího základu, to samé platí i pro zdravotní pojištění.

Zálohy se už nebudou platit zpětně

Kromě výše záloh dojde ke změně jejich platby.

  • Doposud se zálohy platili zpětně, nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
  • Nově se budou zálohy platit v daném měsíci, nejpozději do posledního dne daného měsíce.

Co to znamená?

Zálohu za leden byste nově měli poslat už v lednu, a to do 31. ledna 2019, zároveň je ale nutné pamatovat na prosincovou platbu. Tu je zapotřebí buď zaslat ještě v prosinci v rozmezí od 21. do 31. 12. 2018, nebo finance za prosincovou zálohu doplatit až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018.

Zatímco změna platby je platná už od prvního měsíce, nová výše záloh se platí poté, co je odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Pokud tak přehled podáte až v nejzazším termínu, což je v březnu, budete novou výši záloh platit až od dubna.

Nemocenské pojištění vzroste

Kromě výše záloh sociálního pojištění rostou také zálohy na nemocenské pojištění, od kterého se odvíjí nemocenské dávky. Pojistné se vypočítává jako 2,3 % z vyměřovacího základu.

  • Pro rok 2018 činil vyměřovací základ 5 000 Kč.
  • Pro rok 2019 bude činit vyměřovací základ 6 000 Kč.

Od příštího roku bude minimální výše nemocenského pojištění 138 Kč. Platbu je nutné od ledna 2019 uhradit vždy v měsíci, na který se vztahuje.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX