Víte, jak OSVČ nejčastěji chybují při platbě zdravotního pojištění?

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Podnikání5 minut čtení

Kdo podniká jako OSVČ, musí platit zdravotní pojištění. Mnozí ale v platbě pojistného chybují. Co by měli všichni živnostníci o platbě záloh vědět?

Každý, kdo podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, musí platit zdravotní pojištění. Mnozí živnostníci ale v platbě pojistného chybují. Nehlídají si odcházení záloh, platí méně než by měli a občas se jakýmkoliv nákladům spjatým se zdravotním pojištěním snaží vědomě vyhnout. Co by měly všechny OSVČ o platbě zdravotního pojištění vědět?

  • Platba zdravotního pojištění je povinná.
  • Změnou zdravotní pojišťovny nemůžete zálohy snížit. 
  • Zálohy na pojištění je nutné odvádět každý měsíc.
  • Výše záloh se odvíjí od hrubého zisku v minulém období.
  • Za neplacení záloh hrozí penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného.
  • Ukončením samostatné výdělečné činnosti povinnosti spojené s podáním přehledu a s doplatky automaticky nezanikají.

Platbě záloh se žádná OSVČ nevyhne

Živnostníci, kteří vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnosti, se platbě měsíčních záloh nemohou vyhnout. V případě vedlejší činnosti ale platí pojištění jednorázově, a to vždy jednou za rok při podání přehledu o příjmech a výdajích.

I přestože se zálohy vypočítávají na základě hrubého zisku za minulé období, jsou stanoveny minimální měsíční zálohy. Pro rok 2017 je to 1 906 Kč. Ti podnikatelé, kteří by na základě dosaženého hrubého zisku, měli platit nižší částku, platí automaticky minimální zálohy.

Neplacení záloh a nehlídání plateb se rozhodně nevyplácí

Jestliže jste se rozhodli, že platit zálohy nebudete, pak vás čekají penále. Ty vám zdravotní pojišťovna naúčtuje i při pouhém opoždění platby. Je proto vhodné si odchozí platby hlídat. Především pak při změně zdravotní pojišťovny si dobře zkontrolujte, zda jste si změnili bankovní příkaz a zda zálohy budou zaplaceny řádně a včas nové pojišťovně.

Při změně zdravotní pojišťovny k 1. červenci nezapomínejte také na to, že vás na konci roku čeká podání dvou přehledů o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné dodat staré zdravotní pojišťovně a druhý té nové.

Měsíční záloha na zdravotní pojištění musí být vždy zaplacena do 8. dne následujícího měsíce. V případě, že řádně neplatíte zálohy, zaplatíte penále. Stejně tak vás sankce čekají tehdy, pokud nezaplatíte včas roční nedoplatek, a to do 8. dne od doručení přehledu o příjmech a výdajích.

S koncem SVČ nezanikají vaše dluhy vůči pojišťovně

Máte-li nějaké nesrovnalosti s pojišťovnou, pak rozhodně nestrkejte hlavu do písku. Komunikujte a snažte se domluvit. Pokud máte dluhy vůči pojišťovně, můžete požádat například o sestavení splátkového kalendáře. Jestliže se jakékoliv komunikaci budete vyhýbat, budou vám dluhy narůstat a vše může vyústit až exekucí.

Stejně tak nespoléhejte na to, že ukončením samostatné výdělečné činnosti končí i vaše povinnosti. Případné dluhy po vás bude pojišťovna vymáhat nadále.