OSVČ a sociální pojištění: Co je dobré znát ještě před zahájením činnosti?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Sociální pojištění a nemocenské pojištění jsou dva rozdílné pojmy, které jsou často zaměňovány. Jak je to se sociálním pojistným?

Sociální pojištění a nemocenské pojištění jsou dva rozdílné pojmy, které jsou často zaměňovány. Jak je to se sociálním pojistným? Kdy je zapotřebí odevzdat přehled? A v jaké výši se pojistné odvádí? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese dnešní článek.

Osoby samostatně výdělečně činné musí povinně odevzdat přehled o příjmech a výdajích, pro letošní rok nejpozději do 2. května 2017. V případě, že daňové přiznání za OSVČ podává daňový poradce, pak se termín prodlužuje do 31. července 2017.

Jaká je výše sociálního (důchodového) pojištění?

Výše pojistného ovlivňují příjmy a výdaje a vypočítává se z daňového základu. Přesněji zálohy se rovnají 29,2 % poloviny daňového základu. Minimální výše platby pro hlavní činnost činí 2 061 Kč, pro vedlejší činnost je stanovena na 825 Kč.

V případě daňového základu nižšího než 64 813 Kč, nejsou OSVČ vykonávající vedlejší činnost povinné odvádět sociální pojistné. Stejně tak není nutné platit zálohy v prvním roce podnikání. V případě hlavní činnosti jsou zálohy povinné i v prvním roce, a je-li daňový základ nižší než stanovený limit, pak platba pojistného činní minimální výši.

Kdo může vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Vedlejší SVČ může vykonávat například zaměstnanec, student do 26 let, žena pobírající peněžitou pomoc v mateřství, rodič čerpající rodičovský příspěvek nebo invalidní či starobní důchodce.

V předčasném důchodu vykonávat vedlejší samostatnou činnosti nelze. V tomto případě se jedná již o hlavní. Co se penze a příspěvků týká, pak není nutné se obávat, že o své dosavadní příjmy přijdete. Vydělat si můžete v důchodu i na mateřské kolik chcete. Výše daňového základu pouze ovlivňuje to, zda jste povinni platit sociální pojistné.

Jaký je rozdíl mezi sociálním a nemocenským pojištěním?

Sociální pojištění je povinné, na základě jeho placení získáte od státu důchod. Nemocenské pojištění je dobrovolné a vhod přijde v případě nemoci. Vypočítává se jako 2,3 % z vyměřovacího základu a pro rok 2017 je minimální výše stanovena na 115 Kč. Oba typy pojistného se úměrně zvyšují se zvyšujícím se daňovým základem. Není tedy možné jen tak si stanovit, že budete platit měsíčně 500 Kč na nemocenském pojištění, abyste v nemoci získali vyšší nemocenskou.

Účast na nemocenském pojištění je důležitá především pro ženy, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost a které chtějí pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Pokud není podána přihláška k dobrovolné účasti, pak vám nevzniká nárok, a rovnou je vyplácen rodičovský příspěvek.

POZOR: Budete-li ukončovat samostatně výdělečnou činnost, nezapomeňte zavčas zrušení ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení, a to do 8. dne následujícího měsíce od ukončení činnosti. Jestliže ta neučiníte, hrozí vám pokuta až 10 000 Kč.