Ukončení živnosti je nutné ohlásit. Kde, jak a co hrozí za porušení oznamovací povinnosti?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Podnikání5 minut čtení

Přemýšlíte o tom, že pověsíte podnikání na hřebík? Jenže jen říct si, že končíte s byznysem, nestačí, zapotřebí je to oznámit. Víte, kam a jak?

Přemýšlíte o tom, že pověsíte podnikání na hřebík? Výdělky už nejsou jako dřív, tak proč nezkusit něco jiného. Jenže jen říct si, že končíte s byznysem, nestačí. Zapotřebí je to oznámit. Víte, kam a jak?

Ať už je řeč o hlavní činnosti nebo vedlejší, v obou případech máte právo na to, živnost:

 • pozastavit,
 • zrušit.

Pozastavení i zrušení nemusíte nikomu opodstatňovat, jedná se pouze o vaše rozhodnutí. Dokud ale podnikání nepřerušíte, nebo zcela neukončíte, jste povinni platit zálohy na pojistném, a to i tehdy, pokud:

 • reálně nepodnikáte,
 • nevyděláváte.

Jaký je rozdíl mezi pozastavením a zrušením podnikání?

Hlavní rozdíl mezi pozastavením a zrušením je ten, že v prvním případě lze činnost následně znovu obnovit, a je jedno, zda po měsíci, nebo po několika letech. Problém ale může nastat u platby pojistného.

 • U zrušení živnosti neplatíte sociální a ani zdravotní pojištění.
 • U pozastavené živnosti neplatíte sociální pojištění, musíte být ale účastni na zdravotním pojistném.

Navíc doba, kdy činnost přerušíte, se nepočítá do doby platné pro nárok na důchod.

Jak vysoké jsou zálohy na pojistném?

Začínáte-li podnikat, pak odvádíte minimální zálohy, které aktuálně jsou:

 • sociální pojištění 2 850 Kč,
 • zdravotní pojištění 2 630 Kč. 

Odvody se mění až v druhém roce podnikání, kdy se výše záloh vypočítá z přehledu o příjmech a výdajích za pomoci reálného vyměřovacího základu.

Jak přerušit či ukončit podnikání?

Od roku 2010 není povinností oznamovat přerušení či ukončení činnosti na živnostenském úřadu. Pokud ale tuto instituci navštívíte, celý proces vyřizování si výrazně ulehčíte. Proč? Protože změnu činnosti musíte nahlásit:

 • okresní správě sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojišťovně,
 • finančnímu úřadu.

Zatímco OSSZ a zdravotní pojišťovně je nutné změnu ohlásit do 8 dnů, jinak hrozí pokuta za porušení oznamovací povinnosti ve výši 10 000 Kč, k nahlášení na finančním úřadu máte 15 dnů.

Zajdete-li však na živnostenský úřad, pak vás obíhání těchto institucí mine. Stačí totiž zajít na centrální registrační místo a vyplnit takzvaný změnový list, prostřednictvím kterého o vaší činnosti budou informovány příslušné instituce. A kde se nachází centrální registrační místo?

 • Na živnostenském úřadě
 • Na Czech POINTu

Znovu obnovení podnikání vs. výmaz z živnostenského rejstříku

Obnovit přerušenou živnost lze snadno, potřebovat k tomu budete opět změnový list, který seženete na jednom z centrálních registračních míst.

Pokud činnost zcela ukončíte, pak po čase dojde k takzvanému výmazu z živnostenského rejstříku (zrušení živnosti je definitivní). Ten ale nejde nijak uspíšit, dochází k němu po čtyřech letech po ukončení. Výmazem se informace o vás přenesou do neveřejné části rejstříku.