Vyřizujete si živnostenský list? Pak vsaďte na jednotný registrační formulář

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Podnikání5 minut čtení

Každého živnostníka před začátkem svého podnikání čeká byrokratické kolečko. Jak získat živnostenský list a kde všude je nutné se jako OSVČ registrovat?

Každého živnostníka před začátkem svého podnikání čeká byrokratické kolečko, které nelze obejít. Zapotřebí je zajít na živnostenský úřad a činnost ohlásit. Jak tedy získat živnostenský list a kde všude je nutné se jako OSVČ registrovat?

Podmínky živnosti upravuje zákon o živnostenském podnikání, který říká: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“

Kromě toho, že zákon udává, co je živností, najdeme v něm také definici toho, co živností není. Jedná se například:

  • o činnost advokátů, daňových poradců, auditorů, tlumočníků,
  • o činnost lékařů, farmaceutů, zubařů, veterinářů,
  • o činnost bank a činnosti provozované výhradně státem,
  • o námořní dopravu, drážní dopravu,
  • o pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Živnostníci musí být svéprávní a bezúhonní

Pro živnostenský list je zapotřebí zajít na živnostenský úřad, avšak živnostenský list už se dávno nevydává, a tak získáte pouze výpis z živnostenského rejstříku. Ještě předtím je ale nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky, na základě kterých jste oprávněni živnost vykonávat. Základními podmínkami jsou:

  • svéprávnost,
  • bezúhonnost.

Zvláštní podmínky se liší podle typu živnosti. U živnosti volné není potřeba splňovat jakékoliv dodatečné podmínky, u živnosti řemeslné se jedná o odbornou způsobilost a u koncesované je nutné živnost provozovat na základě koncese.

Další nezbytnou podmínkou pro vykonávání živnosti je mít provozovnu. Ta může být i na adrese trvalého bydliště.

TIP aneb Co dělat, když nejste odborně způsobilí

Ti, kteří nesplňují odbornou způsobilost pro vykonávání živnosti, mohou podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce. A co znamená odborná nezpůsobilost? Absence příslušeného oboru, praxe nebo odborné zkoušky.

Jestliže provozujete živnost za pomoci odpovědného zástupce, pak zástupce odpovídá za provoz vaší živnosti a za dodržování všech předpisů. Zároveň ale nenese žádnou zodpovědnost za vaše jednání.

Využijte výhod jednotného registračního formuláře

Nechcete-li na živnostenském úřadě strávit mládí, projděte si už v pohodlí domova přílohu živnostenského zákona, která se věnuje jednotlivým činnostem. Při ohlášení pak můžete nahlásit i několik okruhů činností. Ihned na začátku je lepší si nechat zapsat více oborů, za případné dodatečné zápisy zaplatíte vždy 500 Kč.

Zažádat o výpis z živnostenského rejstříku můžete jít na kterýkoliv živnostenský úřad. Buď elektronicky, nebo osobně podáte jednotný registrační formulář, díky kterému se zaregistrujete i k platbě zdravotního a sociálního pojištění a k platbě dani z příjmu fyzických osob. Poté zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč a můžete začít podnikat. V případě koncesovaných živností musíte vyčkat na udělení koncese. Zhruba za měsíc vám dorazí daňové identifikační číslo (DIČ).