Nemocenská a náhrada mzdy: Jak budou v roce 2018 marodit zaměstnanci a jak OSVČ?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Jak se bude v roce 2018 marodit? Tři dny zadarmo stále zůstávají, přesto dochází ke změně několika pravidel a především ke zvýšení nemocenských dávek.

Jak se bude v roce 2018 marodit? Tři dny zadarmo stále zůstávají, přesto dochází ke změně několika pravidel a především ke zvýšení nemocenských dávek. Avšak pozor, stále jsou velké rozdíly mezi pracovní neschopností zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Osoby samostatně výdělečně činné: Nemocenská

OSVČ nemají nárok na náhradu mzdy. Není-li zaměstnavatel, nemá kdo náhradu mzdy vyplácet. V případě pracovní neschopnosti tak mohou pobírat pouze nemocenskou, a to až od 15. dne nemoci. Prvních čtrnáct dní marodí zadarmo.

Zaměstnanci: Náhrada mzdy vs. nemocenská

Na náhradu mzdy a nemocenskou mají nárok jen ti, za které odvádí zaměstnavatel nemocenské pojištění. Jedná se tedy o zaměstnance:

 • v pracovním poměru,
 • pracující na dohodu o provedení práce (za předpokladu výdělků vyšších jak 10 000 Kč za měsíc),
 • pracující na dohodu o pracovní činnosti (za předpokladu výdělků vyšších jak 2 500 Kč za měsíc).

Kdy a v jaké výši se vyplácí zaměstnancům náhrada mzdy?

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, a to až od 4. dne do 14. dne pracovní neschopnosti. První tři dny je marod doma zadarmo.

 • Náhradu mzdy získá zaměstnanec v nejbližším termínu výplaty poté, co zaměstnavatel obdrží do rukou neschopenku.
 • Náhrada mzdy se vyplácí za každý den, který by byl pro zaměstnance pracovní.
 • Náhrada mzdy činí 60 % průměrného hodinového výdělku, který je upraven dle redukční hranice.

Kdy a v jaké výši se vyplácí zaměstnancům nemocenská?

Od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí nemocenskou sociálka. Nemocenskou lze pobírat maximálně po dobu 380 dní.

 • Nemocenská se vyplácí za každý kalendářní den pracovní neschopnosti.
 • Nemocenská činí 60 % denního vyměřovacího základu. 
 • Od letošního roku se od 31. dne pracovní neschopnosti zvyšuje denní vyměřovací základ na 66 % a od 61. dne na 72 %.
 • Vyměřovací základ je roven průměrnému hrubému příjmu, který se upravuje dle redukční hranice.

Kdy a v jaké výši se vyplácí OSVČ nemocenská?

Avšak i s nemocenskou to není u OSVČ tak jednoduché. Důležitou podmínkou pro její získání je platba nemocenského pojištění, které je dobrovolné.

 • Nemocenské pojištění si musí OSVČ platit alespoň 3 měsíce před dnem vzniku pracovní neschopnosti.
 • Výše nemocenského pojištění se odvíjí od vyměřovacího základu. Minimální pojistné činí 115 Kč.
 • Nemocenské dávky dosahují 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Od 31. dne pracovní neschopnosti se dávky zvyšují na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne na 72 %.

POZOR: Platba nemocenského pojištění rozhoduje i o tom, zda má OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství a otcovskou poporodní péči. Aby OSVČ získaly v pracovní neschopnosti slušnou nemocenskou, je nutné odvádět si vysoké sociální pojištění. V některých případech se tak nevyplatí spoléhat na stát a raději si sjednat komerční pojištění.