Nemáte na advokáta? Lidé s nízkými příjmy si mohou jeho služby nechat proplatit od státu

8. 8. 2018
bezplatná právní pomoc, bezplatné právní poradenství, právní pomoc zdarma, právní pomoc, právní služby
Finance

Potřebujete právní pomoc? Zaplatit si dobrého právníka není levná sranda, i proto od července letošního roku mají lidé s nízkými příjmy nárok na právní poradenství zadarmo. Náklady za ně uhradí stát.

Novela zákona o advokacii přispěla k tomu, že zdarma právní pomoci se lze dnes domoci:

 • v trestním řízení,
 • v civilním řízení,
 • ve správním řízení,
 • v řízení před Ústavním soudem.

Zdarma své služby nabízí stovky advokátů

Dozor nad bezplatným právním poradenstvím přebírá Česká advokátní komora, která velmi kritizovala, že doposud nebyly ustanoveny jednotné podmínky. Někdy tak byla práce advokátů Komorou zcela proplacena, jindy byla uhrazena jen část režijních nákladů.

V současné době bude možné proplatit tři typy právní pomoci, a to:

 • právní poradenství,
 • právní službu,
 • právní pomoc pro cizince v detenčních zařízeních.

O tom, kdo konkrétně bude zájemce o bezplatnou pomoc zastupovat, rozhodne Česká advokátní komora na základě:

 • bydliště žadatele,
 • sídla soudu.

Vybírat budou moci ze stovek advokátů, kteří souhlasili s bezplatnou právní pomocí. Pokud by se ale na všechny žadatele nedostalo, lze reálně vybírat i z ostatních v Česku zapsaných advokátů.

Kdo má na bezplatnou pomoc nárok?

Právní pomoc zadarmo není pro všechny. Nárok na ní mají jen ti, jejichž měsíční příjem je nižší než trojnásobek životního minima. Výše životního minima se odvíjí od počtu členů domácnosti. Například u čtyřčlenné rodiny (2 dospělí a 2 děti mladší 6 let) je stanoveno na hranici 9 450 Kč, jestliže tak měsíční příjem nedosahuje 28 350 Kč, má rodina nárok na úhradu nákladů na advokáta od státu.

Právní poradenství

Právní poradenství má svá jasná pravidla:

 • Jedná se o takzvanou informativní schůzku.
 • Při poradenství není možné sepisovat žaloby, smlouvy a jiné listiny.
 • Doba schůzky může být minimálně 30 minut, maximálně 120 minut.

V průběhu roku lze využít jen dvou hodin bezplatného poradenství. Dvě hodiny je možné rozdělit do čtyř půlhodinových schůzek, nebo jedné, kdy zájemce vyčerpá celý časový limit najednou.

Právní služby

Právní služby už nejsou jen o informování. Jedná se například:

 • o zastupování před soudem,
 • o sepisování nejrůznějších smluv a podání.

V tomto případě je posuzování finanční stránky komplexnější, a proto se stát zajímá kromě příjmů také:

Dále pak Advokátní komoru zajímá soupis osobního majetku.

Jak podat žádost?

Zájemci o bezplatnou právní pomoc musí vyplnit Žádost o právní poradu, zájemci o zastupování v civilním řízení musí podat tiskopis Žádost o právní službu pro fyzickou osobu. K žádosti je potřeba přiložit:

Za podání žádosti se platí poplatek ve výši 100 Kč. Žádost lze poslat písemně, nebo elektronicky.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 8 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX