Být poraženým v soudním řízení není levná sranda. Co vše budete muset zaplatit?

Čeká vás soudní řízení? Obáváte se, že vás soud vyjde pěkně draho? Ano, pokud prohrajete, pak budete muset zaplatit nejen své náklady, ale i náklady protistraně.

Čeká vás soudní řízení? Obáváte se, že vás soud vyjde pěkně draho? Ano, pokud prohrajete, pak budete muset zaplatit nejen své náklady, ale i náklady protistraně a mnohé další soudní výlohy. Od čeho se výše náhrady nákladů odvíjí a co se stane, když soud končí remízou?

O tom, kdo a kolik zaplatí, rozhoduje výsledek soudního líčení. Úspěch žalobce a žalovaného se měří odlišně. Pakliže vyhraje soudní líčení:

 • žalobce, má právo na „náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva,“ a to v plné výši,
 • žalovaný, má právo na „náhradu nákladů potřebných k bránění práva.“

Ten, kdo je v soudním sporu poražený, musí platit:

 • veškeré svoje náklady,
 • náklady, které účelně vynaložila vítězná protistrana.

V rámci nákladů se jedná například:

 • o soudní poplatky,
 • o odměnu za právní rady a služby advokátovi (tzv. palmáre),
 • o znalecké posudky.

Pozor na (ne)kompetentního zástupce. Kdy na náhradu nákladů nemáte právo?

Zastupovat u soudu vás může kdokoli, kdo se pyšní právním vzděláním. Jakmile ale dojde na náhradu nákladů, přiznává kompenzaci soud jen tehdy, pokud vás zastupoval:

 • advokát (musí být členem Advokátní komory),
 • notář,
 • patentový zástupce.

V případě zástupců v podobě profesora práv z univerzity, podnikového právníka nebo daňového poradce se s kompenzací nákladů vyplacených na odměnách danému zástupci můžete rozloučit.

Výši náhrady nákladů určuje advokátní tarif i dohoda s advokátem

O výši náhrady nerozhodují skutečné náklady, nýbrž vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Takzvaný advokátní tarif určuje mimosmluvní odměny. V tomto případě soud nezajímá, kolik jste advokátovi skutečně zaplatili.

A jak se náhrada odměny počítá? Ve výpočtu hrají hlavní roli:

 • sazba za jeden úkon (právní službu),
 • počet úkonů.

Právní službou vykonanou advokátem se rozumí například:

 • převzetí a příprava zastoupení,
 • účast na soudním jednání,
 • jednání s protistranou.

Při stanovení kompenzace je brána v potaz i takzvaná tarifní hodnota, která zohledňuje třeba i výši vymáhaného dluhu. Znamená to tedy, že dráž vyjde soud týkající se dvoumilionového dluhu, než ten, v rámci kterého půjde o dvacet tisíc korun. Samozřejmě, že vždy také záleží na dohodě mezi klientem a advokátem.

A co když soud dopadne remízou?

Pakliže soudce neoznačí ani jednu ze stran za vítěznou, nevzniká žalobci ani žalovanému nárok na náhradu nákladů. V tomto případě si oba účastníci musí zaplatit své náklady, které jim v průběhu soudního řízení vznikly.

Má-li k tomu soud důvod, pak ani vítězná strana nemusí mít právo na celou či částečnou náhradu nákladů. Obvykle se musí jednat o důvody hodné zvláštního zřetele, kdy soudce zohledňuje poměry obou účastníků, a to ať už:

 • majetkové, 
 • sociální,
 • osobní.

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,94 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet