Do kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti a jak vysokou podporu získáte?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Stát nepomáhá jen dlouhodobě nemocným. Finanční podpory se dočkají i ti, kdo přijdou o zaměstnání. Zapotřebí je dlouho neotálet a vydat se na úřad práce co nejdřív.

Stát nepomáhá jen dlouhodobě nemocným. Finanční podpory se dočkají i ti, kteří přijdou o zaměstnání. Zapotřebí je jen dlouho neotálet a vydat se na úřad práce co nejdříve, a to i přestože jste při odchodu získali od šéfa štědré odstupné.

Jestliže se hlásíte na úřadu práce do tří pracovních dní od rozvázání pracovního poměru, pak jste ihned zařazeni do evidence nezaměstnaných a stát za vás platí zdravotní pojištění. V případě, že tak neučiníte, musíte si pojistné hradit sami.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá každý

Zaevidovat se na úřadu práce může každý, kdo přijde o zaměstnání nebo ukončí podnikání.

Podporu v nezaměstnanosti ale dostane jen ten, kdo v předchozích dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců a po tuto dobu byl účasten sociálního pojištění.

Naopak na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok ten, komu byl ukončen pracovní poměr kvůli hrubému porušení pracovních povinností, jedná se například:

 • o opilost,
 • o neomluvenou absenci,
 • o nedodržování pracovní náplně.

S odstupným máte na podporu nárok až po jeho vyčerpání

O podporu v nezaměstnanosti žádejte na úřadě práce, a to do zmiňovaných tří pracovních dní od ukončení pracovního poměru.

Nárok na podporu nemusíte mít po celou dobu evidence. Doba nároku na podporu se odvíjí od vašeho věku. Je-li vám:

 • do 50 let, pak pobíráte podporu maximálně po dobu 5 měsíců,
 • od 50 do 55 let, pak pobíráte podporu maximálně po dobu 8 měsíců,
 • nad 55 let, pak pobíráte podporu maximálně po dobu 11 měsíců.

V případě, že jste dostali od zaměstnavatele odstupné, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti až po vyčerpání odstupného. Doba vyplácení se vám ale nijak nezkracuje.

Více jak 15 660 Kč od úřadu práce nedostanete

Výše podpory se vypočítává z průměrného čistého měsíčního výdělku. U OSVČ z posledního vyměřovacího základu. Nejvyšší podpora v nezaměstnanosti, kterou můžete získat, činí 15 660 Kč.

Kromě průměrného čistého měsíčního výdělku dále ovlivňuje výši podpory:

 • způsob ukončení předchozího pracovního vztahu,
 • zapojení do rekvalifikačních kurzů.

Pokud jste v práci dali sami výpověď, pak od prvního měsíce získáte 45 % z výdělku, jestliže se ihned s evidencí zapojíte do rekvalifikace, máte šanci na získání 60 % z výdělku.

Přivýdělek je v nezaměstnanosti možný

Jste-li zapsaní v evidenci na úřadu práce, můžete si i přivydělat. Pro přivýdělek ale platí jasná pravidla.

 • Po dobu přivýdělku nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.
 • Vydělat si můžete maximálně polovinu minimální mzdy, v současné době tak 5 500 Kč.
 • Nárok na podporu ale zcela nezaniká, její čerpání se pouze posouvá. 
 • Pracovat smíte pouze na dohodu o pracovní činnosti, na klasický pracovní poměr nebo na služební poměr.

Pokud místo nezaměstnanosti řešíte problémy s dlouhodobou nemocí a s absencí v práci, pak si nenechte ujít článek Do kdy máte nárok na nemocenskou a jak vysoké dávky získáte?