Jaké příjmy nepatří do přiznání k dani z příjmu fyzických osob?

První čtvrtletí každého roku patří daním. Do 3. dubna je nutné přiznat příjmy fyzických osob. Avšak některé příjmy jsou od daně osvobozeny, víte, jaké to jsou?

První čtvrtletí každého roku patří daním. Letos tomu není jinak. Do 3. dubna je nutné přiznat příjmy fyzických osob. Avšak některé příjmy jsou od daně osvobozeny, víte, jaké to jsou?

Ještě předtím než se rozhodnete odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, měli byste vědět, zda se vaše příjmy opravdu daní či nikoliv. Příjmy, které se nedaní, najdete v zákoně o daních z příjmů, jedná se například:

 • o dědictví,
 • o stipendia,
 • o přivýdělky u zaměstnanců do 6 000 Kč za rok,
 • o některé výhry,
 • o odměny za dárcovství krve,
 • o výsluhy,
 • o plnění z vyživovací povinnosti.

1. Příležitostné příjmy

Kromě výše zmíněných příjmů se nedaní ani některé příležitostné příjmy, které musí splnit dvě základní podmínky.

 • Musí být nepravidelné.
 • Nesmí přesáhnout 30 000 Kč za rok.

Jedná se tak o nárazovou činnost jako:

 • jednodenní brigáda,
 • občasný pronájem movitých věcí,
 • příjmy z prodeje vlastního ovoce,
 • příjmy včelařů.

U příjmů ze zemědělské činnosti nesmí jít o činnost, která se řadí mezi podnikání, a co se příjmu včelařů týká, ti jsou omezeni 60 včelstvy.

Kromě neopakující se činnosti je nutné dodržet i zmíněný limit 30 000 Kč. Pokud příležitostné příjmy převyšují tuto hranici, je zapotřebí je v daňovém přiznání zdanit.

2. Sociální dávky

Další „příjmy,“ které jsou osvobozeny od daně, jsou ty v podobě sociálních dávek. Do daňového přiznání proto nezahrnujte:

3. Některé příjmy zaměstnanců

Danit své příjmy musí všichni, a to i zaměstnanci. Přesto některé položky do daně z příjmu fyzických osob nepatří. V tomto případě jde například:

 • o příspěvek na přechodné ubytování do 3 500 Kč za měsíc,
 • o příspěvky na penzijní připojištění,
 • o státní podporu z penzijního připojištění,
 • o příspěvek na životní pojištění do 24 000 Kč za rok,
 • o úroky z vkladů,
 • o státní podporu u stavebního spoření.

Kromě výše zmíněného do daňového přiznání nepatří ani nápoje, které mají zaměstnanci volně přístupné na pracovišti, a ani ubytování a strava, která je určena například lidem pracujícím jako „au pair.“

4. Příjmy už jednou zdaněné

V neposlední řadě se nedaní příjmy už jednou zdaněné srážkovou daní. Jedná se především:

Příjmy ale nesmí převýšit 10 000 Kč za rok. Pokud je tak odměna například za autorskou práci u jednoho plátce vyšší jak 10 000 Kč, je nutné ji zdanit.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,99 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet