Jaké příjmy nepatří do přiznání k dani z příjmu fyzických osob?

2. 3. 2018
zákon o dani z příjmu, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu, přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Daně

První čtvrtletí každého roku patří daním. Letos tomu není jinak. Do 3. dubna je nutné přiznat příjmy fyzických osob. Avšak některé příjmy jsou od daně osvobozeny, víte, jaké to jsou?

Ještě předtím než se rozhodnete odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, měli byste vědět, zda se vaše příjmy opravdu daní či nikoliv. Příjmy, které se nedaní, najdete v zákoně o daních z příjmů, jedná se například:

 • o dědictví,
 • o stipendia,
 • o přivýdělky u zaměstnanců do 6 000 Kč za rok,
 • o některé výhry,
 • o odměny za dárcovství krve,
 • o výsluhy,
 • o plnění z vyživovací povinnosti.

Jaké příjmy se dál nedaní? Nejen ty příležitostné a od státu

1. Příležitostné příjmy

Kromě výše zmíněných příjmů se nedaní ani některé příležitostné příjmy, které musí splnit dvě základní podmínky.

 • Musí být nepravidelné.
 • Nesmí přesáhnout 30 000 Kč za rok.

Jedná se tak o nárazovou činnost jako:

 • jednodenní brigáda,
 • občasný pronájem movitých věcí,
 • příjmy z prodeje vlastního ovoce,
 • příjmy včelařů.

U příjmů ze zemědělské činnosti nesmí jít o činnost, která se řadí mezi podnikání, a co se příjmu včelařů týká, ti jsou omezeni 60 včelstvy.

Kromě neopakující se činnosti je nutné dodržet i zmíněný limit 30 000 Kč. Pokud příležitostné příjmy převyšují tuto hranici, je zapotřebí je v daňovém přiznání zdanit.

2. Sociální dávky

Další „příjmy,“ které jsou osvobozeny od daně, jsou ty v podobě sociálních dávek. Do daňového přiznání proto nezahrnujte:

 • dávky z nemocenského pojištění,
 • sociální příplatek,
 • příspěvek na péči,
 • přídavky na dítě,
 • dávky v hmotné nouzi,
 • příspěvek na bydlení,
 • dávky pěstounské péče,
 • rodičovský příspěvek,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • a další.

3. Některé příjmy zaměstnanců

Danit své příjmy musí všichni, a to i zaměstnanci. Přesto některé položky do daně z příjmu fyzických osob nepatří. V tomto případě jde například:

 • o příspěvek na přechodné ubytování do 3 500 Kč za měsíc,
 • o příspěvky na penzijní připojištění,
 • o státní podporu z penzijního připojištění,
 • o příspěvek na životní pojištění do 24 000 Kč za rok,
 • o úroky z vkladů,
 • o státní podporu u stavebního spoření.

Kromě výše zmíněného do daňového přiznání nepatří ani nápoje, které mají zaměstnanci volně přístupné na pracovišti, a ani ubytování a strava, která je určena například lidem pracujícím jako „au pair.“

4. Příjmy už jednou zdaněné

V neposlední řadě se nedaní příjmy už jednou zdaněné srážkovou daní. Jedná se především:

Příjmy ale nesmí převýšit 10 000 Kč za rok. Pokud je tak odměna například za autorskou práci u jednoho plátce vyšší jak 10 000 Kč, je nutné ji zdanit.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX