Zdravé životní pojištění je srozumitelné a musí fungovat

Připravili jsme pro vás průvodce životním pojištěním. Vysvětlíme vám, které životní pojištění je zdravě nastaveno a my jakožto autoři stránek jsme si jej zařídili také.

Pracovní neschopnost

Pokud se dostanete do dlouhodobé pracovní neschopnosti, nenechá vás životní pojištění na holičkách.

Podrobné informace

Pojištění invalidity

Správná pojistka vám zajistí dostatek peněz po celou dobu invalidity, a to klidně až do důchodu.

Podrobné informace

Pojištění smrti

Úmrtí je vždy nepříjemná záležitost, která mnoho rodin dostane do finančních potíží, s životní pojistkou peníze řešit nebudete muset.

Podrobné informace

Obchodní podmínky

Výjimky potvrzují pravidlo a znepříjemňují život. Mohou vám pořádně zavařit, proto se vyplatí smlouvu číst důkladně.

Podrobné informace
Spočítat pojištění
Potřebujete ještě více informací?
Když nemůžete zrovna pracovat.
Životní pojištění vám pomůže v těžkých časech.

Dlouhodobý pobyt v nemocnici, omezení pracovní neschopnosti, ztráta zaměstnání nebo úmrtí živitele rodiny. Na tyto situace je lepší ani nepomyslet, jenže podcenit se je nemusí vyplatit. Náhlý výpadek příjmů může způsobit mnoho problémů.

Budoucnost je nevyzpytatelná, dobrým životním pojištěním se na ni ale lze alespoň trochu připravit. Pokud se tak dostanete do finančních potíží, zaplatí za vás pojistka nejen léčbu, splátku hypotéky nebo nezbytné výdaje na bydlení. A kdy například životní pojištění sjednat?

 • Když je rodina závislá na vašich příjmech.
 • Když splácíte hypotéku a jiné dluhy.
 • Když jste živnostník a neplatíte si nemocenské pojištění.
Spočítat cenu
Dobré životní pojištění musí být co k čemu.
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

Špatně nastavená pojistka vám nepomůže, naopak vás bude stát akorát zbytečné náklady navíc. Smyslem životního pojištění je ochránit příjmy rodiny v nenadálých životních situacích, kdy vám pojistka pomůže dorovnat životní standard, na který jste zvyklý.

Důležité je pojistit se na ta rizika, která vám mohou způsobit největší finanční potíže. Zlomený malíček vás jistě nepřivede k bankrotu, trvalá invalidita už značné problémy způsobit může. A na jaké životní události tedy pamatovat?

Invalidita

Správná pojistka vám zajistí dostatek peněz po celou dobu invalidity, a to klidně až do důchodu. Invalidní důchod v České republice mnohdy nepokryje ani běžné náklady. Životko vám zajistí standard, na který jste zvyklý, a ještě vám umožní domov upravit k vašim aktuálním potřebám.

 • Získáte peníze na rehabilitace.
 • Z pojistky si pořídíte vhodný automobil.

Úmrtí

Úmrtí je vždy nepříjemná záležitost, která mnoho rodin dostane do finančních potíží, s životní pojistkou peníze řešit nebudete muset. Na smrt živitele rodiny je dobré být připraven, v opačném případě hrozí vážné existenční potíže.

 • Rodina se nedostane do dluhů.
 • Bude zachován životní standard vašich blízkých.

Pracovní neschopnost

Pokud se dostanete do dlouhodobé pracovní neschopnosti, nenechá vás životní pojištění na holičkách. Zaměstnanci v těchto situacích dostanou zhruba 60 % z hrubého příjmu, OSVČ, pakliže si neplatí nemocenské pojištění, nemají nárok na nic.

 • Získáte pravidelnou rentu.
 • Budete schopni i nadále splácet své závazky.

Pozor, rozsah plnění se liší. Zatímco z některé pojistky předěláte celý dům na bezbariérový, z jiné vám peníze vystačí sotva na zaplacení léků, proto je velmi důležité nastavit pojistné podmínky tak, aby vám v případě pojistného plnění bylo životko co k čemu!

Spočítat cenu
Důvěřuj, ale prověřuj!
Přečtěte si smlouvu a pochopte podmínky pojistky.

Výjimky potvrzují pravidlo a znepříjemňují život, mohou vám pořádně zavařit, proto se vyplatí obchodní podmínky číst důkladně. V některých případech i správně nastavená pojistka vám bude k ničemu. Z jakých důvodů nemusí pojišťovny klientům vyplatit ani korunu?

 • Ke škodě dojde v souvislosti s válkou, vzpourou či terorismem.
 • Z důvodu sebevraždy či pokusu o sebevraždu.
 • Jsou-li při sjednání pojištění zatajeny některé diagnostikované choroby či úrazy.
 • Z důvodu způsobených škod pod vlivem omamných látek.
 • Při provozování rizikových sportů.

Kromě výluk se zajímejte také:

 • o výpovědní lhůtu,
 • o sankce a poplatky,
 • o bonusy, které mohou pojištění zvýhodnit.

Pozor, životní pojištění je možné sjednat i s takzvanou rezervotvornou složkou, pro investice jsou ale na trhu mnohem výnosnější produkty, než jsou investiční a kapitálové životní pojištění.

Finanční budoucnost všech je nevyzpytatelná, pojistěte si tu svou dobrým životním pojištěním, které si můžete vybrat i na našem portálu.

Spočítat cenu
Časté otázky

Co vás může zajímat v souvislosti s životním pojištěním?

Nikoliv, příspěvky od zaměstnavatele odečíst nejde. Odpočet životního pojištění se týká pouze příspěvků samotného klienta, a to do výše 24 000 Kč.
To možné není. Nezletilí klienti mohou být pouze pojištěnými a smlouvu za ně bude podepisovat rodič nebo zákonný zástupce.
Už z názvu jasně vyplývá, že úrazové pojištění kryje rizika spojená s úrazem. V případě životního pojištění jsou to rizika spjatá nejenom s úrazem, ale také s nemocí. Životní pojištění je daleko flexibilnější a je schopno pokrýt vetší rozsah rizik.
Peníze vyplácené při konkrétní životní situaci nepodléhají zdanění.

Životní pojištění

Životní pojištění je pojistným produktem. Ten vzniká za pomoci pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojišťovací společností. Tato smlouva zjednodušeně řečeno definuje, jak vysoká částka bude uhrazena pojistníkovi při nastalé životní situaci. Nejlepší životní pojištění je takové, které vás ochrání v případě rizik zásadních právě pro vás samotné.

Druhy životního pojištění

V první řadě je třeba rozlišovat jednotlivé typy životního pojištění.

 • Rizikové životní pojištění – Životní pojištění, které je využíváno pouze v případě krytí hlavních životních rizik zapříčiňujících výpadek pravidelného příjmu.
 • Investiční životní pojištění – Životní pojištění pojící rizikovou část s tou investiční. To znamená, že kromě krytí vybraných rizik je část peněz zároveň investována. Zhodnocení však není garantované.
 • Kapitálové životní pojištění – Životní pojištění podobné tomu investičnímu jen s tím rozdílem, že investiční riziko zde nese sama pojišťovna.
 • Flexibilní životní pojištění – Životní pojištění s rizikovou a investiční částí. Oproti kapitálové variantě ale nabízí možnost změny poměru mezi pojistnou ochranou a spořením.

Příspěvky od zaměstnavatele

U investičního a kapitálového životního pojištění lze využít i některých přidružených benefitů. Je to například příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění. Příjemné je také další téma, a to životní pojištění a daně. Pojistné částky lze totiž odečítat z daňového základu. Odpočet životního pojištění tak může přinést zajímavou úsporu finančních prostředků.

Od základu daně z příjmu je možné odečíst životní pojištění do výše až 24 000 Kč za rok.

Zrušení životního pojištění

V závislosti na tom, jaký zvolíte produkt, máte mimo jiné možnost ukončení životního pojištění. Pokud jde o rizikové životní pojištění, za zrušení obvykle nic neplatíte a vše je vyřízeno v krátké době bez jakýchkoliv sankčních poplatků.

Opakem toho může být pojištění kapitálové a investiční. Pokud v jeho případě využíváte odpočet z daní, pak předčasné ukončení životního pojištění může být spjato s nutností následného dodanění. Výjimkou nemusí být ani sankční poplatky za zrušení životního pojištění.

Srovnání životního pojištění je výhodou

Výběr životního pojištění je individuální záležitostí, protože každý člověk má trochu jiné potřeby a dává přednost pojištění odlišných rizik – pojištění pro případ smrti, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění invalidity. Při hledání vhodného produktu se však vyplatí životní pojištění porovnání. Přehledné srovnání vícero produktů naráz, z něhož si uděláte představu o tom, který je ideální právě pro vás.