Dědictví: Do jaké třídy patříte? Kdy odmítnout dluhy? Jaká odměna náleží notáři?

Dědickým řízením člověk neprochází často. Není divu, že přijde-li čas dědění, mnozí tápu. Nevědí, co si počít s dluhy nebo co čekat od notáře?

Dědickým řízením člověk neprochází často. Není divu, že přijde-li čas dědění, mnozí tápu. Nevědí, co si počít s dluhy nebo co čekat od notáře? Často nezodpovězenou otázkou v průběhu celého procesu jsou i náklady na dědické řízení. Pojďme si nyní udělat v celém procesu trochu jasno a podívat se, jaké změny přinesl nový občanský zákoník.

Z dědického řízení můžete vyjít buď o něco bohatší, nebo naopak chudší. V případě druhé varianty není nutné starosti po zesnulém přebírat. Dluhy lze odmítnout, avšak tak jednoduché to není.

O dědictví vás informuje soudní komisař

Zemře-li vám někdo blízký v rodině, pak se nemusíte pídit po tom, zda budete, či nebudete dědit. Jestliže spadáte mezi dědice, obdržíte obsílku od soudního komisaře. Konkrétní výši majetku zemřelého se dozvíte až u notáře, který má k dispozici seznam veškerých majetků i dluhů a pohledávek. Na seznamu tak nechybí nedoplatky za energie, hodnota ojetého automobilu nebo peníze na vkladní knížce.

Dědicové dostanou takový podíl, který jim dle zákona patří. Na dědici poté jé se rozhodnout, zda svůj podíl přijme. Pokud ne, pak se ho může vzdát ve prospěch dalších dědiců, nebo ho odmítnout. V případě odmítnutí přechází podíl na další dědice, kteří spadají do třídy níže.

Nárok na pozůstalost se liší podle tříd, do kterých dědicové patří:

  • 1. třídaděti, manžel či manželka (Dědictví se dělí rovným dílem.)
  • 2. třídamanžel či manželka, rodiče zemřelého a osoby žijící ve společné domácnosti se zesnulým (Nemá-li pozůstalý děti, dědí manžel či manželka ve 2. třídě polovinu dědictví.)
  • Další třídy – Pokud nejsou dědicové v podobě dětí, manžela či manželky a rodičů, pak na pozůstalost mají nárok sourozenci, popřípadě neteře a synovci. Dědických tříd je celkem 6, a tak v dalších z nich mohou být dědici také prarodiče a sestřenice a bratranci. 

Podle nového občanského zákoníku je cílem dědických tříd, aby majetek zesnulého zůstal v rukách nejbližších příbuzných. Pouze v ojedinělých případech dědí pozůstalost stát.

Neodmítejte dluhy ihned. Počkejte až na konec řízení

Dluhy je možné odmítnout, a to i přestože nový občanský zákoník klade důraz na to, aby majetek i případné vyrovnání dluhů zůstalo v rodině. Dříve platilo, že dědic odpovídá za dluhy jen do výše hodnoty nabytého majetku. Nově může být povinností dědice uhradit dluh vyšší, než je nabytý majetek.

Dluhy není radno odmítat ihned bez rozmyšlení. V průběhu dědického řízení se mnohdy objeví další majetek zemřelého. Pokud se pozůstalí dědictví kvůli dluhům v začátcích řízení vzdají, nemají již na nic z pozůstalosti nárok.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od %
až do výše 0 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od %
až do výše 0 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet