Dědictví: Do jaké třídy patříte? Kdy odmítnout dluhy? Jaká odměna náleží notáři?

10. 1. 2017
dědictví, dědické řízení, dědické třídy, zděděné dluhy
Finance

Dědickým řízením člověk neprochází často. Není divu, že přijde-li čas dědění, mnozí tápu. Nevědí, co si počít s dluhy nebo co čekat od notáře? Často nezodpovězenou otázkou v průběhu celého procesu jsou i náklady na dědické řízení. Pojďme si nyní udělat v celém procesu trochu jasno a podívat se, jaké změny přinesl nový občanský zákoník.

Z dědického řízení můžete vyjít buď o něco bohatší, nebo naopak chudší. V případě druhé varianty není nutné starosti po zesnulém přebírat. Dluhy lze odmítnout, avšak tak jednoduché to není.

O dědictví vás informuje soudní komisař

Zemře-li vám někdo blízký v rodině, pak se nemusíte pídit po tom, zda budete, či nebudete dědit. Jestliže spadáte mezi dědice, obdržíte obsílku od soudního komisaře. Konkrétní výši majetku zemřelého se dozvíte až u notáře, který má k dispozici seznam veškerých majetků i dluhů a pohledávek. Na seznamu tak nechybí nedoplatky za energie, hodnota ojetého automobilu nebo peníze na vkladní knížce.

Dědicové dostanou takový podíl, který jim dle zákona patří. Na dědici poté jé se rozhodnout, zda svůj podíl přijme. Pokud ne, pak se ho může vzdát ve prospěch dalších dědiců, nebo ho odmítnout. V případě odmítnutí přechází podíl na další dědice, kteří spadají do třídy níže.

Nárok na pozůstalost se liší podle tříd, do kterých dědicové patří:

  • 1. třídaděti, manžel či manželka (Dědictví se dělí rovným dílem.)
  • 2. třídamanžel či manželka, rodiče zemřelého a osoby žijící ve společné domácnosti se zesnulým (Nemá-li pozůstalý děti, dědí manžel či manželka ve 2. třídě polovinu dědictví.)
  • Další třídy – Pokud nejsou dědicové v podobě dětí, manžela či manželky a rodičů, pak na pozůstalost mají nárok sourozenci, popřípadě neteře a synovci. Dědických tříd je celkem 6, a tak v dalších z nich mohou být dědici také prarodiče a sestřenice a bratranci. 

Podle nového občanského zákoníku je cílem dědických tříd, aby majetek zesnulého zůstal v rukách nejbližších příbuzných. Pouze v ojedinělých případech dědí pozůstalost stát.

Dědické řízení trvá zhruba půl roku

U notáře vše probíhá obdobně jako u vypořádání majetku po rozvodu. Notář nejdříve dědice seznámí s jejich právy, soudní komisař připraví seznam majetku a aktiva a pasiv a poté přichází na řadu představy pozůstalých. Celé dědické řízení je ukončeno rozdělením veškerého dědictví. Proces trvá obvykle 6 měsíců. Dojde-li k jakýmkoliv obtížím, lhůta se prodlužuje. Ve výjimečných případech se může dědické řízení táhnout i několik let.

Z dědictví část připadne notáři, který má právo na odměnu. Její výše se odvíjí od hodnoty majetku pozůstalého. Podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. notář dostane 2 % z prvních 100 000 Kč, z 100 001 Kč až 500 000 Kč 1,2 %, z milionového dědictví mu poté náleží necelé 1 %. Mimo odměny má notář nárok na náhradu vynaložených nákladů.

Neodmítejte dluhy ihned. Počkejte až na konec řízení

Dluhy je možné odmítnout, a to i přestože nový občanský zákoník klade důraz na to, aby majetek i případné vyrovnání dluhů zůstalo v rodině. Dříve platilo, že dědic odpovídá za dluhy jen do výše hodnoty nabytého majetku. Nově může být povinností dědice uhradit dluh vyšší, než je nabytý majetek.

Dluhy není radno odmítat ihned bez rozmyšlení. V průběhu dědického řízení se mnohdy objeví další majetek zemřelého. Pokud se pozůstalí dědictví kvůli dluhům v začátcích řízení vzdají, nemají již na nic z pozůstalosti nárok.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX