Rodičovské příspěvky 2018: Jak o příspěvky žádat a na jaké změny se připravit?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Od ledna dochází ke změnám v rodičovském příspěvku. Ruší se horní hranice měsíční dávky. Lze si tak dobrovolně zkrátit rodičovskou dovolenou.

Od ledna dochází ke změnám v rodičovském příspěvku. Ruší se horní hranice měsíční dávky, která mohla být maximálně 11 500 Kč. Rodiče si mohou variabilně nastavit výši měsíčních příspěvků a dobrovolně zkrátit rodičovskou dovolenou.

Kdy vzniká nárok na rodičovský příspěvek?

Na rodičovský příspěvek má automaticky nárok každý rodič po skončení peněžité pomoci v mateřství neboli mateřské. Pokud rodič mateřskou nepobíral, vzniká nárok na rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte. Zatímco mateřskou vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení, o rodičovský příspěvek je nutné žádat na odboru sociální podpory při úřadu práce.

K žádosti je nutné předložit:

  • občanský průkaz žadatele,
  • rodný list dítěte,
  • potvrzení OSSZ o nároku na dávku.

Výše a doba čerpání rodičovského příspěvku

Zatímco výše mateřské se odvíjí od 70 % vyměřovacího základu neboli hrubé mzdy, rodičovský příspěvek je pro všechny stejný. Jeho celková výše činí 220 000 Kč. Rodiče si sami určí, jak rychle příspěvek vyčerpají. Na vyčerpání mají však nejdéle 4 roky.

Novinkou v roce 2018 je zrušení horní hranice 11 500 Kč, která omezovala měsíční dávku. Nyní rodiče mohou čerpat měsíční rodičovský příspěvek až ve výši 36 750 Kč. Měsíční dávka ale nesmí přesáhnout 70 % vyměřovacího základu.

A pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit vyměřovací základ, například u dlouhodobě nezaměstnaných či studentů, pak možnost nastavení plateb příspěvku zaniká. Rodičovský příspěvek je poté splatný ve fixních částkách do čtyř let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek:

  • Celková částka 220 000 Kč.
  • Čerpání do 4 let věku dítěte.
  • Volitelná měsíční výše příspěvku.
  • Měsíční výše nesmí překročit 70 % hrubé mzdy.

Čerpání rodičovského příspěvku v případech, kdy není nárok na mateřskou

Častým případem je narození druhého dítěte ještě během čerpání rodičovské dovolené, nebo těsně po jejím ukončení. Pokud si maminka v době rodičovské dovolené dobrovolně neplatila nemocenské pojištění v minimální délce dvanácti kalendářních měsíců před porodem, nemá nárok na mateřský příspěvek. Podobně to platí pro osoby samostatně výdělečně činné, které si neplatí nemocenské pojištění, či pro studenty a dlouhodobě nezaměstnané.

V tomto případě vzniká nárok na rodičovský příspěvek ihned po porodu dítěte. Jeho výši ale nelze přizpůsobit.

Rodičovská je fixně vázána do věku čtyř let dítěte v následující výši:

  • 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte
  • 3 800 Kč do 4 let dítěte

Novela možná přinese vyšší rodičovský příspěvek na dvojčata

Plánovanou změnou v rodičovském příspěvku je zohlednění narození dvojčat. Současná úprava neumožňuje vyšší státní příspěvek na dvojčata. V případě narození dvou dětí byla státní dávka stejná, jako při narození jednoho dítěte, tedy 220 000 Kč. Nově se plánuje zvýšení rodičovského příspěvku pro dvojčata na 330 000 Kč. Novelizace ale ještě není schválená.