Pravidla společného nájmu. Kdo rozhoduje? Kdo platí? Kdo co užívá?

Společný nájem je vhodnou a bezpečnější variantou podnájmu. Má ale svá jasná pravidla. Kdy nemůže být o společném nájmu řeč a kdo řeší ukončení smlouvy?

Společný nájem je vhodnou a bezpečnější variantou podnájmu nebo ústního domlouvání. Má ale svá jasná pravidla. Kdy nemůže být o společném nájmu řeč, kdo platí měsíční nájemné a kdo řeší ukončení smlouvy?

Co společným nájmem není?

 • Když dítě bydlí v bytě u rodičů.
 • Když se jeden z partnerů přistěhuje k tomu druhému do pronájmu.
 • Když se tři studenti rozhodnou bydlet v nájmu společně.

V těchto případech je vždy:

 • jeden pronajímatel,
 • jeden nájemce. 

Je-li řeč o společném nájmu, je nutné, aby ve smlouvě byli uvedeni dva a více nájemců. Výjimkou jsou jen manželé. Ti bydlí ve společném nájmu automaticky, pod nájemní smlouvou může být podepsán jen jeden z nich. Za předpokladu, že se nedohodnou jinak.

Společným nájemcem se v průběhu trvání nájmu může stát:

 • jeden z partnerů po sňatku,
 • někdo další sepsáním dodatku k nájemní smlouvě.

Rozdělení bytu a platba nájemného záleží na dohodě

Společný nájem má svá pravidla. To proto, aby nedocházelo k problémům například při navyšování nájmu nebo při důležitých rozhodnutích. Všichni nájemci mají vždy stejná práva a povinnosti, pokud se nedomluví jinak.

Například v otázce užívání bytu  mohou zvolit ze dvou variant.

 • Všichni budou užívat všechny místnosti, budou se pohybovat po celém bytě.
 • Nájemníci si mohou byt rozdělit a společně užívat jen některé prostory jako například kuchyň a koupelnu s toaletou. 

Měsíční nájem by měli nájemci platit rovným dílem. Opět je ale na nich, zda si výši nájmu neupraví podle velikosti užívaných místností. Při placení nájmu pak záleží na domluvě s pronajímatelem.

 • Každý nájemce zaplatí svou část nájmu pronajímateli. 
 • Celý nájem zaplatí jen jeden z nájemců a ten poté požaduje po ostatních dílčí část.

Pozor! Podnájem není to samé jaké společný nájem

Podnájem může nabízet nájemcem. Jako podnájemník se ale o jakýchkoliv změnách nemusíte dozvědět včas. Pokud se například nájemce s pronajímatelem domluví na ukončení nájmu, automaticky bude ukončena i podnájemní smlouva, tudíž se budete muset vystěhovat. Místo podnájmu je tak lepší variantou společný nájem.

Běžné záležitosti může rozhodnout jeden, o zásadních věcech rozhodují všichni

Ve společném nájmu mohou všichni nájemníci rozhodovat samostatně o dílčích záležitostech, jako jsou například:

 • zajištění drobné opravy v bytě,
 • přijetí přeplatku z nájmu,
 • oznámení o vadách.

V závažných věcech, které rozhodují o trvání společného nájmu, ale musí jednat všichni. Domluvit se s pronajímatelem na skončení nájmu nebo podat výpověď z nájmu tak sám za všechny nikdo nemůže.

Pokud dojde k neshodám mezi společnými nájemci, je možné se obrátit na soud. Ten může:

 • určit, kdo má právo zůstat v nájmu,
 • rozhodnout o zrušení společného nájmu.

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet