Okamžitá výpověď z bytu. Kdy pronajímatel může nájemce vyhodit na dlažbu?

Okamžitá výpověď. Noční můra, ať už se týká zaměstnání nebo pronájmu. Z práce vás mohou na hodinu vyhodit poměrně snadno, z bytu ale na dlažbě tak rychlo neskončíte.

Okamžitá výpověď. Noční můra mnohých, a to ať už se týká zaměstnání nebo pronájmu. Z práce vás mohou na hodinu vyhodit poměrně snadno, pokud se zvlášť hrubě proviníte, z bytu ale na dlažbě tak rychlo neskončíte.

Okamžitou výpověď z práce lze dostat ze dvou důvodů.

 • Pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin minimálně na 12 měsíců nepodmíněně.
 • Porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.

Zatímco při výpovědi na hodinu v zaměstnání obdržíte „okamžité zrušení pracovního poměru,“ u okamžitého zrušení nájmu jde o „výpověď bez výpovědní doby.“ Dvě podobné situace, avšak dvě rozdílné názvosloví.

K okamžitému vyhazovu z bytu je nutné mít důkazy

Výpověď z bytu bez výpovědní doby nelze dostat tak snadno. Musí se jednat o zvlášť závažné porušení některé z povinností, které plynu:

Jedná se například:

 • o nezaplacení alespoň tří nájmů,
 • o poškození bytu či domu takovým způsobem, který je již nenapravitelný.
 • o způsobení škod pronajímateli,
 • o způsobení obtíží sousedům,
 • o užívání bytu k jiným účelům, než bylo ujednáno ve smlouvě.

V takových situacích má pronajímatel právo:

 • vypovědět nájem bez výpovědní doby,
 • dožadovat se odevzdání bytu bez zbytečného odkladu (nejdéle do 1 měsíce).

Zbavit se problematických nájemníků ale není tak jednoduché.

 • Ke všem zmíněným situacím je nutné mít důkazy. 
 • Pronajímatel musí nájemníky vyzvat k nápravě.
 • Pronajímatel musí dát nájemníkům šanci na nápravu.

Nájemce i zaměstnanec jsou slabšími, proto je soudy chrání

Občas se nájemcům jednání pronajímatele nelíbí, a tak se brání soudní cestou. Soudy zdůrazňují, že vlastník bytu musí dát nájemci na nápravu „přiměřenou dobu.“ Ničení bytu a ani tříměsíční dluh na nájemném k okamžité výpovědi nestačí. Až jak uplyne „přiměřená doba,“ je možné dát nájemci výpověď bez výpovědní doby.

V soudních sporech je nájemce stejně jako zaměstnanec považován za slabší stranu, a tudíž je nutné ho chránit. Proto je možné vyhodit na ulici člověka až tehdy,

 • když porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem,
 • když i přes upozornění ve svém jednání stále pokračuje.

Co je zvlášť závažné pochybení?

Problém mnohdy nastává u samotného formulování slov. Nedochází-li totiž ke zvlášť závažnému pochybení, ale jen k méně závažným problémům, pak je povinností pronajímatele dát problémovému nájemci běžnou tříměsíční výpovědní dobu. V případě zaměstnání je nutné dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Často ale obě strany vidí porušení povinností v odlišném světle. Zatímco pro pronajímatele jde o zvlášť hrubé porušení, nájemce své jednání považuje jen za drobný prohřešek. A právě proto může končit celý spor u soudu.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet