Co nesmí chybět v nájemní smlouvě? Nájemné, doba pronájmu, kauce, zvířata, ...

6. 7. 2017
nájemní smlouva, pronájem bytu, části nájemní smlouvy, body nájemní smlouvy
Bydlení

Pronajmout si byt bez smlouvy je velmi krátkozraké. Pokud chcete bydlet v klidu a bez zbytečného strachu z vystěhování, pak trvejte na nájemní smlouvě, kterou si před podpisem důkladně prostudujte. Smlouva by měla být jasná a neměly by v ní chybět důležité body. Jaké to jsou?

Alfou omegou každé smlouvy jsou identifikační údaje stran, kterých se smlouva týká. I v nájemní smlouvě nesmí chybět jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození a rodné číslo jak pronajímatele, tak i nájemníka.

Bez čeho se dobrá nájemní smlouva neobejde?

Součástí nájemní smlouvy musí být účel smlouvy, doba pronájmu, výše nájemného, platba záloh a práva a povinnosti obou smluvních stran. Avšak jen to nestačí.

  • Doba pronájmu je stěžejním bodem smlouvy.

Na začátku pronájmu je vždy nezbytné domluvit se, jak dlouho pronájem bude trvat. Obě strany musí vědět, na čem jsou. Nájem může být stanoven na dobu určitou, například jednoho roku nebo tří let. Stejně tak ale může být sepsána smlouva na dobu neurčitou.

  • Co je psáno, to je dáno! 

Vhodné je do smlouvy zanést také poznámku o tom, že bezdůvodně nelze smlouvu porušit. Výslovně tak do podmínek uvést, že vás pronajímatel nemůže vystěhovat kdykoliv se mu zachce.

  • Lze vypovědět smlouvu dohodou?

Nikdy nevíte, co se může stát, proto je v zájmu obou stran, aby ve smlouvě nechyběl také bod týkající se dohody o vypovězení z nájmu. Chtít odstoupit od smlouvy může v některých případech jak pronajímatel, tak i nájemce, proto je dobré do podmínek přidat poznámku například o tříměsíční výpovědní lhůtě

  • Kdo zaplatí běžnou údržbu bytu?

Povinností nájemníka je vrátit pronajímateli byt v původním stavu. Drobné opravy jdou proto na vrub nájemníka, ten stejně tak musí zaplatit to, co rozbije. Pokud ale dojde k větším a k nákladnějším opravám, jako je například oprava rozvodů nebo výměna podlah, pak výdaje hradí pronajímatel.

  • Kauce se nájemníkovi (ne)vrátí.

Kromě pravidelného nájemného si pronajímatel stanovuje také kauci. Ta je obvykle vratná a slouží jako záloha pro případné poškození bytu. Nedojde-li v průběhu užívání k žádným škodám, je kauce v plné výši vrácena. V některých případech ale může být použita také na doplatky energie, vody nebo plynu.

Co dál je vhodné do smlouvy připsat?

Ve smlouvě je vhodné uvést také poznámku například o výmalbě pronajatého bytu. Pokud po vás po odchodu bude pronajímatel vyžadovat vymalování všech zdí, pak nemusíte souhlasit, není-li to zavedené ve smlouvě. Přesto je vhodné zvážit, co je běžné opotřebení a co zničení. Jestliže po roce nájmu jsou stěny oprýskané a pomalované, pak je vymalování určitě vhodné.

Ve smlouvě může být také uveden přísný zákaz zvířat v bytě. Podle občanského zákoníku je ale tento požadavek v rozporu s legislativou. Přesto pokud vy smlouvu s touto podmínkou podepíšete, musíte zákaz dodržet.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX