Kdy vzniká nárok na zvýšení důchodu a jak o zvýšení zažádat?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Důchody5 minut čtení

Řadíte-li se i vy mezi pracující seniory, pak vás možná překvapí, že už po jednom odpracovaném roce máte nárok na zvýšení důchodu.

Pracujících důchodců je v Česku nespočet. Jedni se rozhodnou na stáří přivydělat kvůli nízkým penzím, druzí chtějí být i v pokročilejším věku užiteční a být mezi lidmi. Řadíte-li se i vy mezi pracující seniory, pak vás možná překvapí, že už po jednom odpracovaném roce máte nárok na zvýšení důchodu.

Od roku 2014 umožňuje zákon o důchodovém pojištění seniorům, kteří jsou i přes důchodový věk ekonomicky aktivní, požádat o přepočet důchodu. Důvodem je souběžné pobírání starobního důchodu a vykonávaná výdělečná činnost. V praxi se navýšení obvykle pohybuje v rozmezí 40 Kč až 90 Kč.

Kdy mohu zažádat o navýšení penze?

Přepočet se řídí několika pravidly:

  • Penze se zvyšuje za odpracovaných každých 360 dnů.
  • Do výpočtu se nezapočítávají dny odečtené.
  • Navýšení důchodu je o 0,4 % výpočtového základu.
  • Za výdělečnou činnost musí být odváděno sociální pojištění.

Odpracované dny se sčítají, není tedy nutné odpracovat 360 dnů v kuse. Takzvanými dny odečtenými se rozumí dočasná pracovní neschopnostošetřování člena domácnosti nebo neplacené volno.

Jsou-li podmínky splněné, je možné zažádat o přepočet důchodu, a to nezávisle na výši výdělku.

Jak zažádat o přepočet penze?

O zvýšení starobního důchodu je nutné písemně zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení. K přepočtu tedy nedochází automaticky. Zapotřebí je:

Přepočty důchodů se zpracovávají na České správě sociálního zabezpečení průběžně. Větší prioritu ale mají „čerství penzisté.“ Tedy ti, kteří nově nastupují do důchodu. Nemusíte se ale obávat, že o peníze přijdete. Navýšení vám ČSSZ vyplatí i zpětně.

Mohou zažádat o přepočet penze OSVČ?

Nechat si přepočítat výši penze mohou i senioři živnostníci. U OSVČ ale musí být taktéž splněny výše zmíněné podmínky. Účast na sociálním pojištění lze prokázat na základě přehledu o příjmech a výdajích. Až po jeho podání je možné zažádat o navýšení důchodu.

Příklad č. 1: Paní Zelená odešla do starobní penze 2. ledna 2017. V zaměstnání neskončila a nadále pracuje. Nebyla v pracovní neschopnosti, tudíž má ke dnu 13. března 2018 odpracováno více jak 360 dnů a může zažádat o přepočet důchodu.

Příklad č. 2: Pan Novotný je v důchodu od 1. června 2016. Od 15. ledna 2017 se rozhodl, že si přivydělá. Pracuje na základě dohody o provedení práce a jeho měsíční odměna činí 6 000 Kč. I přestože nebyl v pracovní neschopnosti a má odpracováno 360 dnů, nemá nárok na navýšení starobní penze. Nebyl poslední rok účasten na sociálním pojištění.

Příklad č. 3: Pan Červenka je v penzi od 10. února 2015. Od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 pracoval na zkrácený úvazek, poté si našel od 1. září 2016 do 31. července 2017 zaměstnání na DPP, kde jeho výdělek převyšoval 11 000 Kč. Součet odpracovaných dnů je více jak 360, má tedy nárok na přepočet důchodu.