Vyhazujete evidenční list důchodového pojištění? Od teď si ho už raději ukládejte!

Evidenční list důchodového pojištění, jedni tento dokument schraňují jako oko v hlavě, druzí ani neví, k čemu je potřeba. Pokud se řadíte k té druhé skupině lidí, pak zbystřete.

Evidenční list důchodového pojištění, jedni tento dokument schraňují jako oko v hlavě, druzí ani neví, k čemu je potřeba. Pokud se řadíte k té druhé skupině lidí, pak zbystřete. Evidenční list důchodového pojištění je cenným papírem, který vám může pomoci při nesrovnalostech v evidenci České správy sociálního zabezpečení.

Co je to evidenční list důchodového pojištění (ELDP)?

ELDP je důležitým podkladem pro důchod. Jedná se o dokument, který odevzdává na ČSSZ zaměstnavatel každý rok za každého zaměstnance, který je účasten na důchodovém pojištění. Součástí evidenčního listu důchodového pojištění jsou informace o:

  • době pojištění,
  • vyměřovacím základu,
  • vyloučené době zaměstnance.

Pokud jste zaměstnáni na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a vaše měsíční odměna nepřevyšuje stanovené limity, pak se evidenční list nevyhotovuje. Pro DPP je rozhodná hranice 10 000 Kč, pro DPČ 2 500 Kč.

Nesrovnalosti v ELDP mohou ovlivnit vaši penzi

Evidenční list důchodového pojištění musí zaměstnavatel vždy na konci roku nechat podepsat zaměstnancem, který také obdrží kopii dokumentu. Povinností zaměstnance je ELDP schraňovat a v případě potřeby doložit na Českou správu sociálního zabezpečení. Jen tak zaměstnanec snadno prokáže to, že byl zaměstnán a kolik si vydělal.

Nesrovnalosti v evidenčních listech mohou být:

  • v době zaměstnání,
  • ve výši výdělku,
  • v počtu dnů, kdy byl zaměstnanec na nemocenské,
  • v identifikačních údajích.

Všechny tyto údaje mohou ovlivnit váš starobní důchod, proto je velmi důležité mít všechny ELDP uchované a pro případ potřeby být připraven je ČSSZ dodat.

Ptejte se zaměstnavatele i na České správě sociálního zabezpečení na ELDP

I přestože povinností zaměstnavatele je doložit za každého zaměstnance evidenční list důchodového pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení, občas tomu tak není. Poté nastává problém s dokládáním doby pracovního poměru u zaměstnanců. Skončí-li navíc firma v likvidaci, je nutné pojistné dodatečně vymoci.

Vhodné proto je, aby se sám zaměstnanec zajímal. Pokud od svého šéfa nedostáváte ELDP, pak si ho vyžádejte. Pokud máte podezření, že vám dokument je předán, ale na ČSSZ už ne, informujte se na Okresní správě sociálního zabezpečení. Rozhodně nevyčkávejte až na dobu před důchodem a jakékoliv podezření řešte ihned. V opačném případě můžete zjistit těsně před penzí, že evidenční listy důchodového pojištění k vaší osobě chybí.

TIP: Pokud zjistíte, že nemáte ELDP, pak můžete na ČSSZ doložit alespoň výplatní pásky a zápočtový list. Díky těmto dokumentům bude možné evidenční list důchodového pojištění alespoň zpětně zrekonstruovat.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 900 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 0,7 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet