Kdy je nutné zdanit důchod a kdy jsou příjmy seniorů osvobozeny od daně?

Kateřina Doležalová
4.8
Rubrika: Daně5 minut čtení

Daně se seniorům nevyhýbají. Pokud si myslíte, že vás důchodový věk od daní osvobodí, jste na omylu. Někteří musí dokonce zdanit i starobní důchod.

Daně se seniorům nevyhýbají. Pokud si myslíte, že vás důchodový věk od daní osvobodí, jste na omylu. Někteří musí dokonce zdanit i starobní důchod. Kdy je na důchod pohlíženo jako na zdanitelný a v jakých dalších případech by se senioři měli zajímat o daně?

Zdanit důchodu musí ti, kteří mají více jak 33 000 Kč

„Důchody se přeci nedaní.“ Myslí si mnozí. Pokud ale váš starobní důchod převyšuje 36násobek minimální měsíční mzdy, pak podle zákona o dani z příjmů dochází k jeho zdanění.

  • Pro rok 2017 se tedy jedná o částku nad 396 000 Kč (11 000 Kč x 36). Od daně jsou osvobozeny důchody do 33 000 Kč měsíčně (396 000 Kč / 12). 
  • Pro rok 2018 se zvyšuje minimální mzda, a tudíž dochází i k navýšení limitu na 439 200 Kč (12 200 Kč x 36). Od daně budou osvobozeny důchody do 36 600 Kč měsíčně (439 200 Kč / 12).

Jestliže důchodce pobíral v loňském roce důchod vyšší než 33 000 Kč, musí do 31. března podat daňové přiznání, a to i přestože nepracoval a starobní penze byla jeho jediným příjmem.

Snižte si daň pomocí daňových zvýhodnění

Důchodci stejně jako jiné fyzické osoby, které podávají daňové přiznání, si mohou daň snížit díky daňovým slevám. Využít tak lze zvýhodnění v podobě:

  • základní slevy na poplatníka. Ta se nekrátí, činí 24 840 Kč a uplatnit ji mohou řádní i předčasní důchodci.
  • slevy na invaliditu prvního a druhého stupně, která činí 2 520 Kč. 
  • slevy na invaliditu třetího stupně, která činí 5 040 Kč. 

Srážkovou daň lze získat zpět prostřednictvím daňového přiznání

Řadíte-li se mezi pracující seniory a pracujete na dohodu o provedení práce, pak i vy byste měli zbystřit. Jestliže je váš měsíční výdělek nižší než 10 000 Kč a nemáte podepsané prohlášení k dani (tzv. „růžový papír“), odečte vám zaměstnavatel z odměny 15% srážkovou daň. Daň je ale možné zahrnout do daňového přiznání a získat ji tak zpět.

Jako senioři podnikatelé se můžete vyhnout sociálnímu pojištění

Rozhodli jste se místo zaměstnání na stáří začít podnikat? Pak vás možná bude zajímat:

  • že v důchodu je na samostatnou výdělečnou činnost nahlíženo jako na vedlejší,
  • že nemusíte platit zálohy na pojistném.

Abyste ale nemuseli odvádět sociální pojištění, je nutné mít hrubý zisk do stanoveného limitu, který pro rok 2017 činí 67 756 Kč. Zdravotní pojištění se vypočítává vždy jako 13,5 % z vyměřovacího základu.

Kdy je příjem osvobozen od daně?

Není příjem jako příjem. Víte, které příjmy by měly důchodce obzvlášť zajímat?

  • Nepřevyšují-li příležitostné příjmy částku 30 000 Kč, jsou od daně osvobozeny. 
  • Z příjmů z nájmu se neplatí sociální a ani zdravotní pojištění. Pro snížení daně lze využít 30% výdajový paušál.
  • Příjmy z prodeje cenných papírů jsou od daně osvobozeny, pokud nepřevyšují za rok částku 100 000 Kč.