S minimální mzdou získáte ve stáří 8 820 Kč, minimální důchod ale činí jen 3 320 Kč

Starobní důchod každému penzistovi nezaručí spokojené stáří. Co ovlivňuje výši penze a jaké je její minimum?

Starobní důchod každému penzistovi nezaručí spokojené stáří. Ač je minimální hranice důchodu zákonem stanovená, mnohým by pro zaplacení nejnutnějších nákladů určitě nestačila. Co ovlivňuje výši penze a jaké je její minimum?

Starobní důchod se stejně jako jakýkoliv jiný typ důchodu skládá ze dvou částí. Jeho výše závisí na příjmech, které podléhají sociálnímu pojištění. Pro získání penze je zapotřebí mít odpracováno několik desítek let. V opačném případě nemůžete jít do řádného důchodu. Existuje tu však ještě varianta předčasné penze.

Pro řádný důchod si musíte odpracovat přes 30 let

Výši starobního důchodu ovlivňuje:

  • výše příjmů,
  • doba pojištění.

Obecně lze říci, že: „Čím nižší budete mít příjmy, které podléhají sociálnímu pojištění v produktivním věku, a čím nižší bude doba pojištění, tím nižší bude i váš měsíční starobní důchod.“

Pokud se chystáte letos do penze, pak do výpočtu důchodu se budou započítávat příjmy z let 1986 až 2016. Co se doby pojištění týká, ta se do výpočtu zahrnuje vždy jen v celých ukončených letech. Zároveň do počtu let pojištění patří také náhradní doba pojištění, tedy například:

  • rodičovská dovolená,
  • studium,
  • evidence na úřadu práce.

Aby mohl jít člověk do řádného důchodu v letošním roce, musí jeho doba pojištění dosahovat alespoň 33 let. Pokud už léta na důchod máte, ale chybí vám odpracované roky, můžete si nárok na důchod doplatit.

Minimální důchod pro letošní rok činí 3 320 Kč

Součástí penze je základní výměra a procentní výměra.

  • Základní výměra je pro všechny důchodce stejná. Pro rok 2017 je stanovena na 2 550 Kč. 
  • Procentní výměra se liší podle doby pojištění. Pro rok 2017 je její minimální výše stanovena na 770 Kč.

U lidí, kteří pracují po celou dobu svého produktivního věku, je procentní výměra mnohonásobně vyšší, a tudíž i vyšší starobní důchod. Pro výpočet starobního důchodu se obě výměry sčítají. Znamená to tedy, že pro rok 2017 činí nejnižší penze, která je zákonem garantovaná, 3 320 Kč.

Minimální měsíční mzda vám nezajistí ve stáří ani 9 000 Kč

Ač minimální starobní důchod je lehce nad hranicí 3 000 Kč, při pobírání minimální měsíční mzdy se výše penze dostane k necelým 9 000 Kč. Pokud by tak vaše průměrná měsíční mzda činila 11 000 Kč a odpracovaných byste měli 38 let, náležel by vám v penzi každý měsíc starobní důchod ve výši 8 820 Kč.

Zákonem není ustáleno, že by se pro výpočet státního důchodu vždy vycházelo z minimální mzdy. Vyměřovací základ tak může být i mnohem nižší. Důvodem mohou být mezery v pojištění, které výrazně ovlivní celkovou průměrnou mzdu, a tudíž sníží vyměřovací základ i měsíční starobní důchod.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet