Děti v péči prarodičů: Může jít babička na mateřskou a děda uplatnit slevu na dítě?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Ne vždy se o děti mohou starat rodiče. Někdy musí jít do práce vydělávat peníze, aby děti uživili, jindy se starat ani nechtějí. Tehdy přichází na řadu péče prarodičů.

Ne vždy se o děti mohou starat rodiče. Někdy musí jít do práce vydělávat peníze, aby děti uživili, jindy se starat ani nechtějí. V takových případech často přichází na řadu péče prarodičů. Mají ale i ti nárok na daňové výhody a sociální dávky?

Peněžitá pomoc v mateřství alias „mateřská“

Péče o děti je finančně velmi náročná, a tak se každá koruna hodí. Bohužel na mateřskou  ale prarodiče nárok nemají. Peněžitá pomoc v mateřství je určena ženám, které:

 • porodily,
 • přejaly dítě do vlastní péče.

Za určitých podmínek může mateřskou čerpat otec dítěte, babička s dědou nikoliv. Výjimkou ale může být soudní rozhodnutí. Pokud matka dětí například zemře a prarodiče se starají o vnouče, které přejali do vlastní péče na základě rozhodnutí soudu, pak vzniká na státní dávku nárok.

Rodičovský příspěvek je jen pro rodiče

Bohužel ani rodičovskou nemohou babička s dědou běžně pobírat. Rodičovský příspěvek náleží:

 • matce,
 • otci.

Ti se mohou v čerpání dávky střídat. Stejně jako u mateřské platí, že je-li dítě předáno do péče prarodičům na základě rozhodnutí soudu, má na rodičovskou dávku nárok i prarodič.

Výhodou rodičovského příspěvku je, že ho lze čerpat a zároveň i pracovat, což u mateřské není možné. Proto není nic proti ničemu, když matka a otec chodí do práce a zároveň pobírají rodičovský příspěvek, který poskytují babičce za péči o vnouče.

Přídavky na děti náleží jen sociálně slabým

Přídavky na děti dnes už nejsou tak populární jako dříve, a to kvůli tomu, že na ně nedosáhne kdekdo. Na přídavky na děti mají nárok jen ti, jejichž příjem domácnosti nepřesahuje 2,7násobek životního minima.

Sociální dávka opět není určena prarodičům, přesto za určitých podmínek na ní mohou dosáhnout. Prarodiče musí:

 • žít s vnoučaty ve společné domácnosti,
 • mít děti ve vlastní péči,
 • splnit podmínku životního minima.

Daňový bonus může uplatnit otec i dědeček

Daňovou slevu na dítě může využít rodič a stejně tak i prarodič. Obvykle ji uplatňuje ten, kdo má největší příjmy v rodině. Pokud si ale chce dát do daní bonus jeden z prarodičů, je nutné splnit dvě podmínky, a to:

 • společně hospodařit v domácnosti, 
 • doložit, že daňové zvýhodnění neuplatňují rodiče na děti.

Školkovné není pro všechny

Na školkovné mají nárok pouze rodiče. Prarodiče by tuto slevu na dani z příjmu mohli uplatnit opět jen v případě, že by jim bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Navíc školkovné je sleva na dani, kterou lze využít pouze v případě dostatečně vysokých příjmů, ze kterých je placena daň. Bez omezení pak mohou daň uplatnit:

 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • lidé pracující na dohodu o provedení práce,
 • lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti.

U dohod je ale podmínkou, aby z vydělané odměny byla zaplacena daň z příjmu.