Co vše byste měli vědět o dohodě o pracovní činnosti? Nejen o daních a odvodech

Co všechno by ale člověk měl vědět ještě před podpisem DPČ a jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce?

Dohoda o pracovní činnosti je oblíbená především u studentů a seniorů. Co všechno by ale člověk měl vědět ještě před podpisem DPČ a jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce?

Co byste měli vědět o dohodě o pracovní činnosti (DPČ)?

 • Jedná se o druh pracovního poměru.
 • DPČ se řídí zákoníkem práce.
 • Obvykle se dohoda sjednává na dobu určitou.
 • Je vhodným řešením při brigádách pro studenty i seniory.
 • Pro DPČ platí hranice minimální mzdy. Pro rok 2019 je hodinová sazba stanovena na 79,80 Kč.
 • S dohodou nelze vykonávat práci v rozsahu delším než je polovina pracovní doby, týdně tak je možné odpracovat maximálně 20 hodin.

Co musí obsahovat smlouva o DPČ?

Tím, že se dohoda o pracovní činnosti řídí zákoníkem práce, je nutné splnit řadu náležitostí. Součástí smlouvy musí být:

 • druh práce,
 • rozsah pracovní doby,
 • období, na které se práce uzavírá,
 • odměna a podmínky jejího poskytování.

Jak je to s daněmi a s odvody na pojistném u DPČ?

Zdanění a odvody se odvíjí od výše měsíčního výdělku. Jestliže je váš hrubý měsíční příjem do 2 999 Kč, pak z odměny neodvádíte:

Pokud za vás ale není zdravotní pojištění odváděno v rámci jiného zaměstnání, popřípadě nejste státním pojištěncem, je nutné, abyste si pojistné platili sami jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Kromě pojistného je zapotřebí odvést také srážkovou či zálohovou daň, a to ve výši 15 %.

 • Při výdělcích do 2 500 Kč je odváděna srážková daň.
 • Při výdělcích nad 2 500 Kč je odváděna zálohová daň.

Jak lze ukončit DPČ?

Podmínky pro ukončení DPČ si mohou zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou dohodnout. Pokud tak neučiní, je nutné se řídit platnou legislativou. A jak lze dohodu o pracovní činnosti ukončit?

 • Písemnou dohodou ke sjednanému dni.
 • Písemnou výpovědí, kterou podá zaměstnanec nebo zaměstnavatele. V tomto případě je zapotřebí dodržet 15denní výpovědní lhůtu.
 • Okamžité zrušení DPČ, avšak pouze tehdy, umožňuje-li to zákoník práce.

Jaké jsou rozdíly mezi DPP a DPČ?

Většina věcí týkající se sjednání či ukončení a všeobecných podmínek, je u dohod totožná. Rozdíl nastává až u odpracovaných hodin, výdělků a odvodů.

 • Na dohodu o provedení práce nelze odpracovat více jak 300 hodin za kalendářní rok.
 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění se neodvádí při výdělcích do 10 000 Kč měsíčně. Je ale nutné mít podepsané prohlášení k dani!

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,94 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet