Stavební řízení v Česku může být běh na dlouhou trať

Kateřina Doležalová
4.8
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Zajímá vás, jak dlouho trvá v České republice vyřízení stavebního povolení? A kolik takový úkon vlastně stojí?

Zajímá vás, jak dlouho trvá v České republice vyřízení stavebního povolení? To vše se dozvíte také s informací o tom, kolik takový úkon vlastně stojí.

Česko zrovna nepatří mezi státy, které se mohou pyšnit rychlostí vyřízení stavebního povolení. V rámci nejrůznějších žebříčků a statistik se obvykle umísťujeme ke konci seznamu. Možná to změní nový stavební zákon.

Zákonné lhůty stavebních úřadů

Na počátku všeho je třeba vycházet z toho, co ukládá aktuální stavební zákon. Tedy, jak dlouhou dobu mají na jednotlivé úkony stavební úřady.

 • Do 60 dnů od zahájení řízení posouzení žádosti.
 • Do 90 dnů v případě složitějších situací.

Po schválení žádosti je obvykle nařizováno ústní jednání s dotčenými subjekty. O takovém jednání musí být všichni zúčastnění řádně informováni 10 dnů před stanoveným datem. Účastnit se jej mohou nejenom konkrétní majitelé pozemků, ale také jiné dotčené orgány.

 • Hasiči
 • Hygiena a ostatní instituce

Přesně takový je základní model časové osy stavebního řízení. Realita však může být zcela jiná.

Stanoviska, dokládání, námitky – to vše prodlužuje stavební řízení

Praxe v České republice je ale trochu jinačí. Jen omezené množství staveb projde tak hladce procesem stavebního úřadu v rámci výše uvedených lhůt. Tyto doby se velice často prodlužují na základě nejrůznějších aspektů.

 • Čekání na závazná stanoviska.
 • Doplnění dokladů pro zahájení stavby.
 • Připomínky dotčených stran.
 • Námitky v rámci ústního jednání a podobě.

Tohle všechno jsou kroky, které přeruší stavební řízení a tím pádem dojde k prodloužení stanovených lhůt. V roce 2019 byla průměrná doba pro vyřízení stavebního povolení v délce trvání 246 dní. Obvykle platí, že se tento časový úsek prodlužuje se složitostí a obsáhlostí projektu dané stavby. Výjimkou tedy nemusí být ani stavební řízení táhnoucí se více jak jeden rok.

Urychlení stavebního povolení

Všechny úkony spojené se stavebním řízením jsou především o administrativě a mnohdy složitém papírování. Pokud se člověk neorientuje v tomto oboru, pak vše stojí spoustu drahocenného času, lhůty se prodlužují a problémy přibývají.

Proto mnozí využívají přidružených služeb projektantů, kteří za finanční poplatek zařídí všechny úkony spojené se stavebním povolením. Tito lidé jednoduše ví, jak na to, kde a o co žádat a tím pádem šetří celkový čas.

Kolik stojí stavební povolení?

Samotné stavební řízení je pochopitelně spojeno s jistými poplatky. Základem všeho je poplatek za stavební povolení vztahující se vždy ke konkrétní stavbě. Jeho úhrada může být hotovostní i bezhotovostní. Výše je stanovena daným úřadem. Kromě tohoto poplatku vás čekají i mnohé další. Zde jsou jejich orientační výše.

 • Správní poplatek za územní rozhodnutí nebo stavební povolení od 500 Kč do 10 000 Kč.
 • Výpis z katastru nemovitostí od 1.1.2020 ve výši 2 000 Kč.
 • Měření radonu, geodetické zaměření a podobně.

Součet všech poplatků v rámci stavebního řízení může být v řádu několika tisíc korun. Výjimkou nejsou náklady cca 15 000 Kč až 30 000 Kč, popřípadě více.

Do kdy musíte začít stavět?

Pohlídat byste si měli také termíny spojené s vydáním stavebního povolení. A to v souvislosti s tím, kdy by měla být zahájena stavba. Obvykle to bývá do dvou let o vydání stavebního povolení. I když žadatel při zahájení stavebního řízení uvádí orientační termíny realizace stavby, včetně dokončení, může tyto lhůty upravit právě příslušný stavební úřad.

Termíny tedy lze na základě patřičného odůvodnění z inciativy žadatele prodlužovat a zároveň z vůle úřadu zkracovat.