Před stavbou domu si připravte všechny potřebné dokumenty

Kateřina Doležalová
4.8
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Stavba rodinného domu není jenom o práci, ale také o administrativních povinnostech, které samotné výstavbě předcházejí. Víte, jaké doklady si musíte připravit?

Stavba rodinného domu není jenom o fyzické práci, ale také o administrativních povinnostech, které samotné výstavbě předcházejí. Víte, jaké doklady si musíte připravit?

Postavit vysněný rodinný dům je samo o sobě poměrně pracné a finančně nákladné. Stavba však začíná spoustu měsíců před prvním kopnutím do země. V době, kdy si musíte obalit nervy při vyřizování potřebného papírování.

Abyste si mohli postavit rodinný dům, potřebujete stavební povolení. To vám vystaví příslušný stavební úřad. Ptáte se, jak dlouho trvá stavební řízení? Standardně by to mělo být do 60 až 90 dní. Pravdou však zůstává, že tato doba se může prodloužit, a to do jisté míry ovlivníte tím, že stavebnímu úřadu přinesete všechny potřebné podklady pro kladné vyřízení žádosti.

V závislosti na velikosti vámi plánované nemovitosti budete potřebovat konkrétní povolení.

  • Pro rodinný dům do 150 m2 stačí územní souhlas.
  • Pro nemovitost nad 150 m2 je zapotřebí stavební povolení.

Jen projekt nestačí

Pokud si myslíte, že vezmete základní projekt rodinného domu, vyrazíte na stavební úřad a bude to stačit, jste na omylu. Pro vydání stavebního povolení je zapotřebí doložit ještě spoustu dalších věcí. Čím více si jich vyřídíte předem, tím větší šanci máte na rychlejší proces stavebního řízení. A co všechno budete potřebovat?

  • Výkresová a textová dokumentace rodinného domu.
  • Průkaz energetické náročnosti.
  • Podrobné výpočty statika.

Dále se na stavebním úřadu neobejdete bez projektu ZTI, elektroinstalace nebo bez požární bezpečnostní zprávy. V rámci stavebního řízení je třeba doložit geodetické zaměření pozemku stanovující příslušné hranice. Zapomínat byste neměli na zprávu o měření radonu. Ti, kdo plánují nakládat s dešťovou vodou za pomoci vsakovacího objektu a chtějí studnu, musí doložit také další dokument v podobě průzkumu od hydrologa.

Když to bude charakter plánované stavby vyžadovat, budete potřebovat například vyjádření krajské hygienické stanice. V závislosti na situování objektu může být třeba vyjádření odboru životního prostředí nebo institucí fungujících v rámci chráněných krajinných oblastí.

Souhlasy a vyjádření

Výše uvedeným výpisem však administrativní povinnosti v rámci stavebního povolení nekončí. Součástí kompletní projektové dokumentace předávané na stavební úřad musí být i další náležitosti. Je to například vyjádření obce, která schválí záměr stavebníka a napojení na veřejnou komunikaci na radě či zasedání.

Jestliže chcete urychlit proces stavebního řízení, zajistěte si předem písemné souhlasy sousedů s vámi plánovanou stavbou. Tento úkon pak nemusí řešit stavební úřad, což vše prodlužuje. Nezapomínejte ani na vlastníky přípojek, kteří vám musí na základě projektu předložit své stanovisko pro úřad.

Běh na dlouhou trať

Jak můžete správně tušit, než posháníte všechny příslušné dokumenty potřebné k zahájení a dokončení stavebního řízení, může uplynout poměrně dlouhá doba. Jde o týdny až měsíce, než se vydáte na Úřad územního plánování, jenž může být další překážkou v cestě za vysněným bydlením. Vydání stavebního povolení mohou zdržovat takové věci, jako je nesouhlas sousedů, zahlcenost úřadů ve velkých městech a podobně. Pak se může stavební řízení táhnout měsíce.

Jestliže si chcete ušetřit starosti a nervy s vyřizováním všeho výše uvedeného, nechte si od projektanta zhotovit nejenom projekt, ale vyřídit i všechny potřebné náležitosti. Za to si pochopitelně připlatíte.