Srovnání 3 typů životního pojištění - rizikové, kapitálové a investiční

1. 2. 2017
srovnání životního pojištění, rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění
Pojištění

Není životní pojistka jako životní pojistka. Sjednat si můžete hned několik typů tohoto dlouhodobého finančního produktu. Každý má své výhody i nevýhody. Dnes si posvítíme na tři z nich, a to na kapitálové, rizikové a investiční pojištění.

Smyslem životního pojištění je být finančně připraven na rizika. Pojistka vás má zabezpečit proti neočekávaným událostem, které ohrozí váš život a zdraví. Přesněji je tu životní pojištění proto, aby pokrylo výdaje související s pojistnou událostí. Zároveň má pomoci pojištěnému udržet se na svém životním standardu. Některé životní pojistky ale nemají pouze chránit, jejich výhodným bonusem je také to, že peníze vložené do investiční složky zhodnocují.

Rizikové životní pojištění

Cílem rizikového životního pojištění je zabezpečit osoby blízké v případě smrti pojištěnce. Stejně tak poslouží pro případ úrazu či vážné nemoci. Je vhodnou volbou pro živitele rodiny. Součástí této pojistky není investiční složka. Klient, popřípadě osoba blízká, získá peníze jen tehdy, pokud se uskuteční pojistná událost.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění kombinuje krytí rizika smrti a dožití se spořením. Jedná se o konzervativní investiční produkt. Klient má stoprocentní jistotu, že peníze vložené do rezervotvorné složky získá zpět, a to alespoň s malým zhodnocením. V případě úmrtí získá peníze předem určená osoba.

Investiční životní pojištění

Součástí investičního životního pojištění je pojistná a investiční složka. Smyslem pojištění je především ochránit, proto by pojistná složka měla převažovat. Co se investiční složky týká, pak peníze do ní vložené nemusí klient získat zpět. Nevýhodu v podobě negarantovaného výnosu ale kompenzuje to, že na pojištění může přispívat zaměstnavatel, který si příspěvky následně smí odečíst z daňového základu.

  Rizikové životní pojištění Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění
Krytí rizika smrti ANO ANO ANO
Rezervotvorná složka NE ANO ANO
Možnost ovlivnit zhodnocení investic NE  NE ANO
Daňová uznatelnost NE  ANO ANO

Poznámka: I přestože každá pojišťovna si může svůj konkrétní produkt životního pojištění modifikovat, výše zmíněné vlastnosti jsou obecného charakteru a jednotlivé typy pojistek od sebe odlišují.

K životnímu pojištění lze sjednat i další připojištění

Cenu všech pojištění ovlivňuje pojistná částka, zdravotní stav, věk a zaměstnání, popřípadě i částka posílaná do rezervotvorné složky. U investičního životního pojištění je nutné nezapomínat také na poplatky, které souvisí s investováním do podkladových aktiv.

Kromě primárního účelu je možné všechny typy životního pojištění rozšířit o další připojištění. Především se jedná o:

  • pojištění invalidity způsobené nemocí či úrazem, 
  • pojištění hospitalizace, 
  • pojištění trvalých následků způsobených úrazem,
  • pojištění pro případ závažných onemocnění,
  • pojištění pracovní neschopnosti.
 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX