Proč máte podprůměrný důchod? Možných důvodů je hned několik

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Důchody5 minut čtení

Průměrný důchod v Česku činí 12 347 Kč. Na jeho výši ale nedosáhne více jak polovina penzistů. Proč tomu tak je a jak dosáhnout vyšší starobní penze?

Průměrný důchod v Česku činí 12 347 Kč. Na jeho výši ale nedosáhne více jak polovina penzistů. Proč tomu tak je a jak dosáhnout vyšší starobní penze?

Většina důchodců si přeje mít v penzi dostatek financí. Pokud se ale některým nepodaří naspořit peníze bokem, pak výše státní penze jim bezstarostný život nezajistí. Její výše totiž není vždy taková, jakou by si člověk představoval.

Čím méně vyděláte, tím méně v důchodu od státu dostanete

Na výši důchodu se velkou měrou podílí výše příjmů v produktivním věku. V potaz se ale berou jen ty příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Platí tak pravidlo, že: „Čím vyšší příjmy, tím vyšší starobní penze.“

Příklad:

 • Paní Dvořáková má odpracovaných 43 let.
 • Její výše průměrné měsíční mzdy činila 19 900 Kč. 
 • Přiznaná výše jejího státního důchodu dosahuje 12 334 Kč. 

V případě nižší mzdy a méně odpracovaných let by starobní penze byla ještě nižší.

Čím kratší doba pojištění, tím nižší důchod lze očekávat

Kromě výše příjmů závisí na důchodu také doba pojištění. U té platí pravidlo, že: „Čím vyšší je doba pojištění, tím vyšší je starobní penze.“

Příklad:

 • Pan Zelený má odpracovaných 35 let.
 • Jeho výše průměrné měsíční mzdy činila 33 100 Kč.
 • Přiznaná výše jeho starobního důchodu dosahuje 12 344 Kč.

V případě kratší doby pojištění a nižších příjmů by starobní penze byla ještě nižší.

Průměrné penze nemusíte dosáhnout kvůli předčasnému důchodu

Třetím důvodem, proč váš důchod nedosahuje průměrné výše, může být předčasný odchod do důchodu, kdy se penze krátí za předčasnost. Krácení se provádí za každých započatých 90 dní. Platí tak pravidlo, že: „Čím dříve do důchodu půjdete, tím nižšího starobního důchodu se dočkáte.“

Příklad:

 • Paní Blažková šla do předčasného důchodu o 1 070 dní dříve.
 • Odpracovaných tak má 39 let.
 • Její výše průměrné měsíční mzdy činila 46 500 Kč.
 • Přiznaná výše starobního důchodu dosahuje 12 338 Kč.

V případě ještě dřívějšího odchodu do penze by výše státního důchodu byla ještě nižší.

Pozor na proluky v pojištění, i ty snižují výši důchodu

Někdy průměrného důchodu nelze dosáhnout kvůli prolukám v pojištění, což znamená, že údaje pro výpočet neodpovídají realitě. Pro stanovení státní penze se bere v potaz doba pojištění už od školy, proto je možné, že může v evidenci dojít k nesrovnalostem. Ty je ale zapotřebí si pohlídat a včas odstranit.

O jaké chyby se může jednat?

 • Zaměstnavatel nesplnil své zákonné povinnosti.
 • Na OSSZ není doložena náhradní doba pojištění.

V některých případech nemusíte mít na důchod vůbec nárok

V životě může nastat situace, že nebudete mít nárok ani na podprůměrný důchod. Důvodem je nedostatečná doba pojištění. Ta pro rok 2018 je stanovena na 34 let. Pokud tak dosáhnete letos řádného důchodového věku, avšak máte odpracováno méně jak 34 let, pak nemáte nárok na státní penzi.