Co dělat, když za vás zaměstnavatel neodvádí sociální pojištění?

12. 6. 2017
sociální pojištění, platba pojistného, správa sociálního zabezpečení, evidenční list důchodového pojištění
Pojištění

I přestože část sociálního pojištění odvádí zaměstnanec a část zaměstnavatel za zaměstnance, fyzicky odesílá obě části na účet správy sociálního zabezpečení zaměstnavatel. Co když ale za vás šéf sociální pojistné neodvádí? Máte v takovém případě nárok na důchod?

Zaměstnanec platí na sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel za něj odvádí ještě 25 % ze superhrubé mzdy. Obě částky posílá za zaměstnance zaměstnavatel, pokud tomu tak není, nevzniká dluh zaměstnanci, ale zaměstnavateli. Po něm stát případné nedoplatky vymáhá. Pokud vám šéf strhává odvody ze mzdy, ale dále už je neplatí správě sociálního zabezpečení, pak se dopouští trestného činu.

I přestože dluhy nejdou na váš vrub, je dobré, abyste nic nenechávali náhodě a o platbu pojistného se zajímali. To, zda za vás zaměstnavatel řádné odvádí pojistné, snadno zjistíte, a to díky evidenčnímu listu důchodového pojištění.

Co je to evidenční list důchodového pojištění?

Evidenční list musí zaměstnavatel za zaměstnance každý rok vyplnit a podat na správu sociálního zabezpečení. Tento dokument rozhoduje o tom, zda se vám současné zaměstnání bude počítat do doby potřebné pro vznik nároku na penzi. Stejně tak uvedené údaje budou rozhodovat o výši důchodu.

V evidenčním listu důchodového pojištění nesmí chybět žádné důležité náležitosti. Dokument se vždy vyhotovuje v několika provedeních.

  • Jedno vyhotovení zakládá zaměstnavatel do své evidence.
  • Druhé vyhotovení odevzdá zaměstnanci.
  • Originál předává zaměstnavatel na okresní správu sociálního zabezpečení, a to vždy do května následujícího kalendářního roku. 

Co dělat, když máte podezření, že za vás zaměstnavatel neodvádí sociální pojištění?

O platbě sociálního pojištění se můžete informovat na okresní správě sociálního zabezpečení. Tu je možné kontaktovat také tehdy, pokud nesouhlasíte s uvedenými údaji v evidenčním listu. Jestli od zaměstnavatele dokument nedostáváte, pak buďte obezřetní a zajímejte se, proč tomu tak je.

Nic nepodceňujte a jednou ročně zažádejte sociálku o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Díky tomu budete mít stále přehled:

  • o vašem důchodovém pojištění, 
  • o tom, kdy budete mít nárok na penzi,
  • o tom v jaké výši budete mít nárok na penzi. 

POZOR: V informativním osobním listu důchodového pojištění není evidována náhradní doba pojištění. Informace o náhradní době je možné přidat až před důchodem.

Co když za vás zaměstnavatel neplatí sociální pojištění?

Jestliže za vás zaměstnavatel neodvádí sociální pojištění, pak neztrácíte automaticky nárok na důchod. Nutné je ale prokázat existenci vašeho pracovního poměru. K tomu vám postačí pracovní smlouva nebo výplatní páska. Díky tomu bude okresní správa sociálního zabezpečení vymáhat dluhy po zaměstnavateli a vám se doba pojištění řádně započte do doby potřebné k získání důchodu.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX