Při sjednávání životní pojistky nezamlčujte obezitu, kouření, ani deprese

7. 3. 2017
životní pojištění, odmítnutí plnění, životní styl, výše pojistného
Pojištění

Při sjednávání životního pojištění není radno lhát. Jestliže zamlčíte vaše neřesti v podobě cigaret a alkoholu, zahráváte si s ohněm. Co vše je zapotřebí o sobě pojišťovně říci, a jak upravit již stávající smlouvu?

Jestliže pojišťovně neřeknete o tom, že kouříte, pijete alkohol nebo se léčíte z depresí, pak nejenže hrozí odmítnutí plnění, popřípadě jeho ponížení, ale ze strany pojišťovny i ke zrušení smlouvy.

Zdravotní dotazník vyplňte s pečlivostí vlastní

Ještě před tím, než dojde k uzavření životního pojištění, vyplňuje každý klient zdravotní dotazník. Samozřejmě je nutné, aby informace uvedené o zdraví klienta byly ucelené a pravdivé. Poté co pojišťovna získá vyplněný dotazník, ověří údaje a následně schválí. Bohužel mnoho lidí si neuvědomuje důležitost těchto údajů a řadu z nich zamlčuje nebo nevědomky neuvede.

Co vše je zapotřebí vyplnit do zdravotního dotazníku?

- Všechny vážné úrazy

Ať už jste prodělali jakkoliv vážné úrazy v minulosti, zmiňte se o nich, a to i přestože dnes již žádné problémy v souvislosti s nimi nepociťujete. V případě pojistné události by právě některý z úrazů mohl stát za nevyplacením pojistného.

- (Ne)zdravý životní styl

Pijete alkohol? Kouříte? Jste obézní? Rozhodně to do dotazníku napište. Nezdravý životní styl může výrazně ovlivnit pojistné podmínky, proto do kolonky váha a výška nelžete. Jestliže se naopak vyžíváte ve zdravé životosprávě, pak i o tom pojišťovnu informujte. Některé totiž nabízí za zdravý životní styl slevu na pojistném.

- Deprese a léky

Trpíte-li depresemi nebo užíváte-li jakékoliv léky pravidelně, také se svěřte pojišťovně. Nejen tyto informace mohou naznačovat větší riziko nemocí a tudíž významně ovlivnit podmínky pojistky.

Upravit podmínky životního pojištění lze i zpětně

Co když ale již máte sjednanou životní pojistku, u které víte, že jste ve zdravotním dotazníku neuvedli všechny potřebné údaje? Ať už k zamlčení informací došlo záměrně nebo nevědomky, nahlaste to co nejdříve pojišťovně, předejdete tak případným nedorozuměním v budoucnu. Není nutné ihned dělat novou smlouvu. Jedná-li se o maličkosti, dojde jen k nepatrným úpravám a k rekalkulaci ceny pojištění.

Informovat pojišťovnu byste měli i tehdy, jestliže začnete kouřit, nebo naopak se dáte na zdravý životní styl. V obou případech taktéž může dojít ke změně výše pojistného. Jestliže klient pojišťovně zamlčí významné zdravotní problémy, pak je nutné počítat i s tím, že dojde například k vyloučení části krytí.

Rozhodně neplatí, že podmínky životní pojistky ovlivňuje jen věk a zaměstnání. Zapotřebí je pojišťovně nahlásit všechna možná rizika, do kterých spadá i obliba adrenalinových sportů. Stejně tak pojišťovnu zajímají jakékoliv změny, které by mohly podmínky pojištění ještě upravit.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX