Nadbytečnost. Důvod, který zaměstnavatelé často zneužívají k výpovědi

10. 9. 2018
výpověď pro nadbytečnost, ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, výpověď pro nadbytečnost odstupné, výpověď z pracovního poměru, výpověď ze strany zaměstnavatele a odstupné
Zaměstnání

Zatímco zaměstnanec může odejít z práce i bez důvodu, zaměstnavatel své počínání odůvodnit musí. Nejčastějším důvodem výpovědi ze strany šéfa je nadbytečnost. Ta je ale bohužel mnohdy i zneužívána. Kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď a jak se bránit, když s výpovědí nesouhlasíte?

Zaměstnanec má právo dát výpověď v práci:

 • kdykoliv,
 • z jakéhokoliv důvodu.

Zaměstnavatel musí uvést jeden ze zákonných důvodů. Zákoník práce uvádí například situace, kdy:

 • zaměstnavatel končí,
 • firma se stěhuje,
 • zaměstnanec už není zdravotně způsobilý k výkonu práce,
 • zaměstnanec se stává nadbytečným.

A právě poslední zmiňovaný důvod je tím nejčastějším. Zákoník práce přesně stanovuje, že: „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,“ může být zaměstnavatelem propuštěn.

Nadbytečný zaměstnanec má nárok na odstupné

S nadbytečností ale nedochází k automatickému ukončení firmy, zaměstnanci tak náleží dvouměsíční výpověďní lhůta, která se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Kromě toho, že vyhozený pracovník má ještě nárok na dva měsíce práce, a tudíž i dvě výplaty, vzniká mu také nárok na odstupné. Jeho výše se odvíjí od odpracovaných let.

 • Jste u zaměstnavatele méně než jeden rok? Náleží vám jeden plat navíc.
 • Jste u zaměstnavatele jeden až dva roky? Náleží vám dva platy navíc.
 • Jste u zaměstnavatele déle než dva roky? Náleží vám tři platy navíc.

Nadbytečnost je pro zaměstnavatele dobrou výmluvou

Důvod v podobě nadbytečnosti je občas zneužíván. Zaměstnavatelé ho používají častěji, než je nutné. Je-li potřeba se zbavit nějakého pracovníka, stačí udělat fiktivní reorganizaci a zákonný důvod je hned na světě. Mnohdy to vypadá tak, že zaměstnavatel jednoho zaměstnance vyhodí a zároveň vypíše pracovní nabídku na pozici, která se sice nazývá jinak, avšak druh vykonávané práce zůstává stejný.

V takovém případě má zaměstnanec právo se domáhat odškodnění u soudu. Stihnout to ale musí do dvou měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. Pokud si tak zaměstnavatel počká a nového pracovníka přijme třeba až po třech měsících, nárok na žalobu zaniká.

Jak se bránit, když s výpovědí nesouhlasíte?

Vyhodili vás z práce pro nadbytečnost a vy s výpovědí nesouhlasíte? Pak se rozhodně vyplatí bránit. Ze všeho nejdříve si posviťte na formality. Výpověď musí:

 • být písemná,
 • být doručena do vlastních rukou,
 • obsahovat důvod (Proč se zaměstnanec stal nadbytečným?),
 • předcházet rozhodnutí o reorganizaci.

Pokud výpověď obsahuje formální chyby, upozorněte zaměstnavatele na ně. Jestliže je neodstraní, řešte spor soudní cestou.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX