Na vyrovnávací příspěvek možná máte nárok i vy. Víte, jak o něj zažádat?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Vyrovnávací příspěvek je dávkou nemocenského pojištění. Smyslem této dávky je vyrovnat příjem, který těhotné zaměstnankyni klesl z důvodu převedení.

Vyrovnávací příspěvek je dávkou nemocenského pojištění stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, nemocenská nebo ošetřovné. Smyslem této dávky je vyrovnat příjem, který těhotné zaměstnankyni klesl z důvodu převedení na jinou práci, avšak nesmí k této změně pozic dojít vlastní vinou. Kdy konkrétně je na dávku nárok a v jaké výši?

V jakých případech má zaměstnankyně nárok na vyrovnávací příspěvek?

Pokud zaměstnankyně vykonávala:

 • zákonem zakázané práce pro těhotné ženy,
 • práci, ve které dle úsudku ošetřujícího lékaře již nadále nemůže pokračovat.

Jedná se tedy o takovou práci, která může ohrozit požehnaný stav ženy. V těhotenství je možné pobírat vyrovnávací příspěvek maximálně do šesti týdnů před porodem.

Česká okresní správa dále říká, že chráněny a nárok na tuto nemocenskou dávku jsou také ženy, které:

 • jsou do konce devátého měsíce po porodu převedeny na jinou práci,
 • kojí a jsou proto převedeny na jinou práci,
 • pracují v uměleckých oborech, ale nadále nemohou ve své činnosti pokračovat a musí být převedeny na jinou pozici.

Jak by se měla změnit pracovní náplň ženám v těhotenství?

Pracovní podmínky by měly být pro těhotné a kojící pracovnice mírně pozměněny. Jak? Zapotřebí je omezit:

 • pracovní tempo,
 • nasazení,
 • množství práce.

Důležité je také eliminovat činnosti, které mohou ohrozit:

 • zdraví matky,
 • těhotenství,
 • mateřství,
 • schopnost kojení.

Co se zákonného zákazu týká, pak těhotné zaměstnankyně nesmí například:

 • manipulovat s těžkými břemeny,
 • pracovat na noční směny,
 • být vystaveny nárazům,
 • být na pracovišti, které je pro těhotné či kojící zakázané.

Kdy (ne)má těhotná žena nárok na vyrovnávací příspěvek?

Vyrovnávací příspěvek získá jen ta zaměstnankyně, která je účastna nemocenského pojištění. Zapomenout na něj tak mohou ženy pracující:

 • na dohody (DPČ, DPP),
 • ve výkonu zabezpečovací detence,
 • v dobrovolné pečovatelské službě,
 • v zahraničí,
 • na zkrácený úvazek z vlastní vůle.

Výše vyrovnávacího příspěvku je počítána jako rozdíl z příjmů na původní pozici a na převedené, přičemž je vycházeno z redukovaného denního vyměřovacího základu. Pro rok 2019 tak platí:

 • do 1 090 Kč se počítá 100 %,
 • do 1 635 Kč se počítá 60 %,
 • do 3 270 Kč se počítá 30 %,
 • k částce vyšší se už nepřihlíží.

Jak zažádat o vyrovnávací příspěvek?

U gynekologa získáte Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Vyplněnou žádost doručíte zaměstnavateli a ten ji spolu s Potvrzením pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství zašle na příslušnou OSSZ, která má 30 dnů na rozhodnutí, zda a v jaké výši dávku přizná.