Kdo a kdy má nárok na sirotčí důchod? Zákonné podmínky jsou jasně dané

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Zemře-li dítěti rodič, prožívá nejen emočně náročné období, ale i finančně. I proto stát vyplácí pozůstalým nezaopatřeným dětem dávku v podobě sirotčího důchodu.

Zemře-li dítěti rodič, prožívá nejen emočně náročné období, ale i finančně. I proto stát vyplácí pozůstalým nezaopatřeným dětem dávku v podobě sirotčího důchodu. Kdy na něj ale je nárok, jak o něj zažádat a co všechno je dobré o sirotčím důchodu vědět?

Sirotčí důchod nenáleží automaticky každému dítěti, kterému zemře rodič. Zapotřebí je, aby byly splněny zákonné podmínky. Zesnulý rodič musí splnit účast na důchodovém pojištění.

 • Rodič starší 28 let musí mít odpracován alespoň 1 rok v průběhu posledních deseti let.
 • Rodič starší 38 let musí mít odpracované alespoň 2 roky v průběhu posledních dvaceti let.

Do doby důchodového pojištění se nezapočítává náhradní doba pojištění. Musí se jednat o výdělečnou činnost, ze které plyne příjem podléhající důchodovému pojištění.

Vždy náleží sirotčí důchod nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič:

Pozor, sirotčí důchod není vyplácen automaticky! Jak o něj zažádat?

Tak jako sirotčí důchod nezíská automaticky každý sirotek, v žádném případě není automaticky vyplácen ani tomu, kdo na něj nárok má. Vždy je nutné podat žádost, kterou musí podat zákonný zástupce na místně příslušené okresní správě sociálního zabezpečení.

Co dál byste měli o sirotčím důchodu vědět?

 • Pokud nezaopatřené dítě přijde o oba rodiče, náleží mu sirotčí důchod po obou zemřelých rodičích.
 • Rodičem se nerozumí jen matka či otec, na sirotčí důchod mají nárok i děti, kterým zemře osvojitel nebo pečovatel.
 • Při pobírání sirotčího důchodu je možné si přivydělat, podmínkou však je, aby se jednalo o výdělečnou činnost, ze které nejsou odváděny zálohy na pojistné.
 • Sňatek a ani narození dítěte není důvod k odebrání sirotčího důchodu, pakliže sirotek je mladší 26 let a stále studuje.

Kdy ČSSZ požaduje potvrzení o tom, že nárok na sirotčí důchod trvá?

Je-li jednou sirotčí důchod přiznán, neznamená to však, že do 26 let není potřeba nic dokazovat. ČSSZ si může vyžádat kdykoliv potvrzení o tom, zda podmínky pro výplatu důchodu stále trvají. Především pak tehdy, když:

 • je ukončena základní školní docházka,
 • nezaopatřené dítě se chystá na navazující studium,
 • student své studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení.

Pokud přeci jen dojde k tomu, že výplata sirotčího důchodu je pozastavena, nemusí se jednat o definitivní konec. Jakmile jsou opět splněny zákonné podmínky, je možné o vyplácení důchodu znovu zažádat.

A jak je to se samotnou výplatou sirotčího důchodu?

Pokud je sirotek nezletilý, je důchod vyplácen zákonnému zástupci. Tím může být:

 • druhý žijící rodič,
 • opatrovník,
 • zvláštní příjemce.

Jakmile sirotek dosáhne zletilosti, má nárok na přímé vyplácení sirotčího důchodu.