Jak vysoké mohou být srážky ze mzdy dlužníka v roce 2017?

30. 1. 2017
srážky ze mzdy dlužníka, životní minimum, normativní náklady, rodinná situace dlužníka
Finance

Nejeden dlužník nedostává svých závazků. Avšak myslet si, že dluhy není nutné splácet je mylné. Pokud dlužíte a pracujete, pak věřitelé mohou získat své pohledávky za pomoci srážek ze mzdy.

Srážky ze mzdy se uplatňují, jakmile dlužník řádně nesplácí své závazky. A v podstatě znamenají exekuční zabavení mzdy. Mzdu však nelze zabavit celou. Dlužníkovi vždy musí zůstat nezabavitelné minimum.

Nezabavitelné minimum se odvíjí od:

  • životního minima,
  • normativních nákladů na bydlení,
  • rodinné situaci dlužníka.

Vysvětlení pojmů:

Životní minimum – představuje minimální hranici finančních příjmů na zaopatření základních potřeb a výživy. Životní minimum se odvíjí od počtu nezaopatřených dětí a osob v domácnosti. Základní životní minimum pro jednotlivce činí 3 410 Kč.

Normativní náklady – jsou náklady, které se bezprostředně vážou k bydlení a službám nutných k bydlení. Do normativních nákladů se zohledňuje výše nájmu, cena energií, poplatky za svoz odpadu a další aspekty. Výši normativních nákladů ovlivňuje také velikost města a druh vlastnictví či nájmu bytu.

Rodinná situace – zohledňuje, zda je dlužník svobodný či nikoliv, kolik vyživuje dětí, zda se musí starat o nemocnou osobu a další náležitosti.

Snížení normativních nákladů vede k vyšším mzdovým srážkám

Pro rok 2017 došlo k snížení normativních nákladů za bydlení. Mohou za to především klesající ceny elektřiny a v některých lokalitách také nižší cena pronájmu bytů. Snížení normativních nákladů sebou přináší vyšší exekučně sraženou částku ze mzdy. Je to způsobeno nižšími náklady, které při nezměněné hrubé mzdě poskytují dlužníkovi větší disponibilní příjem.

Modelový příklad srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy se vždy provádí z čisté mzdy. To znamená po odvedení sociálního a zdravotního pojištění a úhradě daně z příjmu fyzických osob.

Dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum, které představuje 2/3 z životního minima a normativních nákladů. Tuto částku lze dále navýšit o sumu pro vyživované děti a osoby v domácnosti.

Pro lepší pochopení uvedeme modelový příklad dlužníka:

Pan Černý je ženatý, má dvě děti a žije v pronajatém bytě na malém městě do 10 000 obyvatel. Dlužník pobírá čistou mzdu ve výši 25 000 Kč.

Orientační výpočet nezabavitelného minima

Životní minimum jednotlivce 3 410 Kč

Normativní náklady na bydlení 12 195 Kč
(čtyři osoby v domácnosti)

Životní minimum + normativní náklady 15 605 Kč

Nezabavitelné minimum jednotlivce 10 403 Kč
(2/3 životního minima a normativních nákladů)

Nezabavitelné minimum na vyživovanou osobu 2 600 Kč
(1/4 z 10 403 Kč)

Nezabavitelné minimum dlužníka 18 203 Kč
(10 403 Kč + 3x 2 600 Kč)

 

Orientační výpočet srážky z čisté mzdy

Čistá mzda 25 000 Kč

Nezabavitelné minimum 18 203 Kč
(viz orientační výpočet nezabavitelného minima)

Čistá mzda - nezabavitelné minimum 6 797 Kč

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy* 9 232 Kč

Třetina plně zabavitelného zbytku mzdy 3 077 Kč
(9 232 Kč / 3)

Srážka ze mzdy 642 Kč
(6 797 – 9 232 + 3 077)

Částka, se kterou dlužník může disponovat 24 385 Kč

*Hranice plně zabavitelné mzdy se na částku 9 232 Kč sráží bez omezení. Třetina částky do 9 232 Kč slouží pro úhradu pohledávky, z druhé třetiny jsou hrazeny přednostní pohledávky v podobě výživného a třetí třetina zůstává dlužníkovi.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX