Jak se vypočítá čistá mzda v roce 2020 a co ovlivní její výši?

Jak se bude počítat čistá mzda v roce 2020? Kolik činí superhrubá mzda? A jak ovlivní výplatní pásku opětovný nárůst minimální mzdy?

Jak se bude počítat čistá mzda v roce 2020? Kolik činí superhrubá mzda? A jak ovlivní výplatní pásku opětovný nárůst minimální mzdy? Do hry vstoupí nejen odvody na pojistném, ale i solidární daň.

I přestože se nejčastěji hovoří o hrubé mzdě, většinu zaměstnanců zajímá čistá mzda, tedy částka, od které je odečteno:

Naopak přičteny pak mohou být daňové slevy a zvýhodnění. Ty mohou být uplatněny, pokud je podepsán tzv. „růžový formulář,“ tedy Prohlášení poplatníka k dani.

Ještě nad hrubou mzdou je superhrubá mzda. Její součástí je pojistné, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance.

  • sociální pojištění (24,8 %)
  • zdravotní pojištění (9 %)

Výpočet čisté mzdy a superhrubé mzdy v roce 2020

Hrubá mzda 30 000 Kč

- sociální pojištění (30 000 x 6,5 / 100) = 1 950 Kč- zdravotní pojištění (30 000 x 4,5 / 100) = 1 350Kč- záloha na daň z příjmu 3 960 Kč + sleva na dani 2 070 Kč

Čistá mzda = 22 740 Kč

+ sociální pojištění (30 000 x 24,8 / 100) = 7 440 Kč+ zdravotní pojištění (30 000 x 9 / 100) = 2 700 Kč

Superhrubá mzda = 40 200 Kč

Vzrostou s minimální mzdou i odvody na pojistném?

V posledních letech roste minimální mzda každoročně, a jinak tomu není ani letos.

  • V roce 2019 činila 13 350 Kč.
  • V roce 2020 činí 14 600 Kč.

Ruku v ruce s ní se zvyšují i zálohy:

  • na zdravotní pojištění z 1 802 Kč na 1 971 Kč,
  • na sociální pojištění z 2 388 Kč na 2 544 Kč.

U sociálního pojištění je navíc stanoven nový maximální vyměřovací základ, který je tvořen 48násobkem průměrné mzdy. Pro rok 2020 se tak zvyšuje z 1 569 552 Kč na 1 672 080 Kč. Nad tuto hranici se už sociální pojistné neodvádí!

U zdravotního pojištění maximální vyměřovací základ neexistuje, na rozdíl od sociálního se ale nárůst dotkne i osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), které budou muset každý měsíc odvést o 168 Kč více. Hlouběji do peněženky pak budou mít i lidé pracující na zkrácený úvazek, jejichž příjmy nedosahují výše minimální mzdy. Ti si budou muset rozdíl do minima sami doplatit.

Na koho letos padne platba solidární daně?

Navýšení minimální mzdy ovlivňuje také solidární daň. Tu budou v roce 2020 platit všichni zaměstnanci, kteří si vydělají více jak 1 672 080 Kč ročně. Solidární daň je stanovena na 7 % z rozdílu mezi úhrnem příjmů od všech zaměstnavatelů a 48násobkem průměrné mzdy. Znamená to tedy, že ti, kteří budou v roce 2020 platit solidární daň, na tom budou lépe, po zaplacení daně jim totiž zůstane více peněz.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,94 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet