Jak nahlásit pojistnou událost a co udělat ještě před tím, než kontaktujete pojišťovnu?

Pojistit si automobil, dům, zdraví i domácnost je pro mnohé samozřejmostí. Jakmile ale dojde k pojistné události, nejeden člověk tápe. Neví, co, kam a jak nahlásit.

Pojistit si automobil, dům, zdraví i domácnost je pro mnohé samozřejmostí. Jakmile ale dojde k pojistné události, nejeden člověk tápe. Neví, co, kam a jak nahlásit. Přitom hlášení pojistné události je velmi důležitým procesem, ve kterém není radno na něco zapomenout.

Mezi nejčastější pojistné smlouvy se řadí:

Pojištění oceníte například při autonehodě, vyvrknutí kotníku, záplavách, krupobití i rozbití regálu v obchodě. Jakmile dojde ke škodě na majetku či zdraví, je nutné kontaktovat pojišťovnu, u které máte danou pojistkou sjednanou.

1. Minimalizujte rozsah škod

Ještě než se pustíte do ohlašování škod, snažte se udělat pár nejnutnější opatření, které zmírní následky. Pokud vám například vichřice vzala střechu, učiňte provizorní opravu střešní krytiny. Zároveň se pokuste zachránit poškozené věci.

2. Dokumentujte škody

Vzniklé škody vždy dokumentujte. Je-li to možné, vše foťte a sepisujte. Zničené věci rozhodně nevyhazujte, je vhodné je ponechat k prohlídce likvidátorovi. Dobré je navíc najít od poškozených věcí doklady o pořízení.

3. Najděte pojistnou smlouvu

Pomine-li hrozba nebezpečí, je nutné začít hledat pojistnou smlouvu. Jestliže ji nenajdete, nebo zjistíte, že byla také zničena, nezoufejte. Originál smlouvy budou mít v pojišťovně. Podle vašeho jména a rodného čísla smlouvu v databázi vyhledají.

4. Spojte se s vaší pojišťovnou

Ať už máte, či nemáte smlouvu, v obou případech kontaktujte pojišťovnu, nahlaste škodní událost. Další kroky se mohou lišit, a to nejen podle typu pojištění, ale také podle vnitřních postupů dané pojišťovny. O tom, jak dál postupovat, vám proto řekne sama pojišťovna.

POZOR: Jestliže se jedná o škodu způsobenou v souvislosti se spácháním trestného činu, pak je nutné k řešení celé situace přivolit i policii. Typickým příkladem jsou škody vzniklé z důvodu krádeže, loupeže či vandalismu.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost můžete u většiny pojišťoven oznámit 3 způsoby:

  • Prostřednictvím online formuláře, který najdete na webových stránkách pojišťovny. Výhodou tohoto způsobu je, že můžete k oznámení přidat i všechny dokumenty týkající se pojistné události.
  • Prostřednictvím formuláře, který buď zašlete poštou, nebo ho osobně donesete na pobočku pojišťovny.
  • Telefonicky.

Při hlášení škody bude po vás pojišťovna vyžadovat tyto informace:

  • číslo pojistné smlouvy,
  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • datum a místo vzniku škodní události,
  • informace týkající se příčiny vzniku škody,
  • informace týkající se rozsahu poškození,
  • číslo bankovního účtu, kam pojišťovna zašle pojistné plnění.

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,59 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet