Chraňte svůj majetek před zloději a živelnými pohromami vhodným pojištěním

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Ochránit svůj majetek před přírodními živly a zloději se vyplatí. Na pojištění domácnosti by tak neměl nikdo zapomínat. Co vše pojistka ochrání?

Ochránit svůj majetek před přírodními živly a zloději se vyplatí. Na pojištění domácnosti by tak neměl nikdo zapomínat. Co vše pojistka ochrání a jak moc se liší od jiných typů pojištění?

Často je pojištění domácnosti zaměňováno za pojištění nemovitosti a pojištění odpovědnosti. Rozhodně se ale nejedná o totožné produkty.

V prvním případě pojistka chrání majetek v podobě vnitřního vybavení bytu a osobních věcí. Jedná se o cennosti, hračky, elektrospotřebiče i nábytek. V druhém případě jde o krytí škod způsobených na nemovitosti, tedy například na zdech, podlaze nebo střeše. Co se pojištění odpovědnosti týká, jedná se o pojistku, v rámci které dochází k úhradě škody, kterou způsobíte vy sousedům. Typickým příkladem je vytopení kvůli prasklému topení.

Základem každé pojistky je dobře spočítaná hodnota majetku

Pojištění domácnosti lze sjednat u většiny pojišťoven. Bohatá nabídka ale neulehčuje výběr té správné pojistky. Na co si dát při výběru pozor a na co vše se při sjednání zaměřit?

  • Základní pojištění domácnosti nejčastěji kryje škody způsobené vichřicí, krupobitím, úderem blesku. Součástí pojistky je často i riziko požáru, povodní a krádeže. 
  • Rozšířená verze pojištění domácnosti kryje navíc rizika způsobená přepětím v síti, únikem vody nebo havárií vodovodních rozvodů.
  • K pojistce lze sjednat i připojištění, která chrání majetek ve sklepě, v kočárkárně, v kolárně, v garáži nebo dokonce také v autě. 

Alfou omegou při sjednávání pojistky je správné nastavení pojistných částek. Vždy je zapotřebí si spočítat hodnotu majetku. Rozhodně není doporučováno majetek podhodnocovat, v případě pojistné události byste od pojišťovny nedostali odpovídající částku za poškozený majetek.

Ani výši spoluúčasti nepodceňujte. Čím více se budete na škodě finančně podílet, tím levnější pojištění budete mít. Chcete-li ale v případě pojistné události, aby vám pojišťovna zaplatila vše, pak si zvolte nulovou spoluúčast.

Není cena jako cena. Jakou cenou ohodnotí pojišťovna váš majetek?

O částce, kterou vám pojišťovna vyplatí, nerozhoduje pouze spoluúčast. Pojišťovny rozlišují tři typy ceny, a to novou, časovou a obvyklou.

  • Nová cena je cena, za kterou lze v dané situaci věc opět koupit. 
  • Časová cena je cena, za kterou bylo možné poškozenou věc koupit těsně před způsobenou škodou.
  • Obvyklá cena je cena, za kterou lze v současné době poškozenou věc prodat.

To, jakou cenou budou věci při pojistné události ohodnoceny, záleží především na pojišťovně. Před podpisem smlouvy proto vždy čtěte pojistné podmínky a ptejte se na to, jakou cenou bude majetek ohodnocen. Zajímejte se také o možné výluky, tedy o případy, kdy od pojišťovny nedostanete ani korunu. Dále nezbytnou součástí smlouvy jsou podmínky týkající se výplaty. I o těch byste měli vědět vše ještě před podpisem smlouvy.