Dluhy nemusíte jen odmítat. Jak ze zadluženého dědictví vytěžit maximum?

26. 4. 2019
dědictví, kdo má nárok na dědictví, odmítnutí dědictví, vypořádání dědictví, dedictvi, vzdání se dědictví, zřeknutí se dědictví, odmítnutí dědictví kvůli dluhům, insolvence a dědictví, dědictví a dluhy, jak se vzdát dědictví
Finance

Dědictví není vždy jen o rozdělování majetku, měl-li zůstavitel dluhy, pak se dědí i ty. Co když ale dědicové nechtějí pykat za chyby svého předka? Jak se lze jinak s dluhy po zemřelém vyrovnat než tím, že celé dědictví odmítnete?

Se smrtí osoby blízké obvykle přichází na řadu i vyrovnání majetku, respektive rozdělení dědictví. Mnohdy o něm mají pozůstalí alespoň nějaké ponětí, a tak vědí, co je čeká. Najdou se ale i tací, kteří vůbec netuší, co budou dědit. Velmi nepříjemným překvapením pak jsou dluhy. S těmi lze ale snadno zatočit. Víte jak?

  • Celé dědictví odmítnete.
  • Uplatníte výhradu soupisu pozůstalosti.

Dokdy odmítnout dědictví?

Odmítnout dědictví je možné do 1 měsíce ode dne, kdy soud o právu na odmítnutí dědice vyrozuměl. V případě, že dědic žije a má trvalé bydliště v zahraničí, prodlužuje se lhůta na čtvrt roku, stejně tak delší termín platí při tzv. důležitých důvodech, jako je například dlouhodobá nemoc.

Jakmile se dědic rozhodne, už nesmí své prohlášení měnit. Jestliže tak jednou majetek s dluhy odmítne, je na něj již pohlíženo jako na člověka, který vůbec dědictví nenabyl.

Jak zjistit, že i po vyrovnání dluhů ještě něco zůstane?

Odmítnutím dědictví se připravujete o veškerý majetek a především o šanci na zjištění toho, zda náhodou majetek zesnulého nepřevyšuje nasekané závazky. Jak tedy zjistit, že po vyrovnání všech dluhů z dědictví nějaký majetek zůstane i vám? Snadno, uplatněte výhradu soupisu pozůstalosti. Co tím získáte?

  • Soupis majetku, prostřednictvím kterého zjistíte celkovou výši jmění.
  • Čistou hodnotu majetku zůstavitele.
  • Možnost uhradit dluhy jen do výše dědictví.

Pozor, může ale nastat situace, kdy je více dědiců a kdy se všichni neshodnou na možnosti uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. Co v takovém případě dělat?

  • Jestliže ostatní pozůstalí přijmou dědictví, je jejich povinností uhradit vše.
  • Nechtějí-li ostatní pozůstalí dluhy splácet, mohou se dědictví vzdát.

Kdy, komu a jak se vyplatí o soupis majetku žádat?

Soupis majetku není zadarmo, proto se o něm vyplatí uvažovat jen tehdy, když máte pádné podezření, že dluhy budou součástí dědictví. Obvykle se poplatek za vyřízení soupisu hradí z pozůstalosti, respektive odečte se z podílu těch dědiců, kteří o soupis měli zájem.

Co když soupis majetku pozůstalí neuplatní? Poté je jejich povinností všechny závazky uhradit v plném rozsahu.

Kdo má vůbec právo o soupis zažádat? Každý dědic. Právo na výhradu soupisu není možné:

  • odebrat v závěti zůstavitele,
  • odmítnout v rámci dědické smlouvy.

A jak o soupis majetku požádat? Písemně nebo ústně, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy soud o této možnosti pozůstalého vyrozuměl.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX