Dlouhodobě nemocní si v pracovní neschopnosti přilepší. O kolik a proč?

10. 4. 2017
pracovní neschopnost, nárok na nemocenskou, zvýšení nemocenských dávek, dlouhodobá pracovní neschopnost
Finance

Jít na nemocenskou se mnohým pracovníkům nechce. Důvodem jsou první tři dny nemoci, kdy je člověk doma zadarmo. Ty stále zůstávají, nově však vláda schválila více peněz pro dlouhodobě nemocné. O kolik si marodi přilepší?

Vláda schválila vyšší nemocenské dávky těm, kteří marodí více jak měsíc. Návrh musí projít ještě Parlamentem, pokud se tak stane, polepší si nejen zaměstnanci, ale i osoby samostatně výdělečně činné.

OSVČ nemusí mít nárok na nemocenskou

Na nemocenské dávky mají automaticky nárok zaměstnanci, za ně nemocenské pojištění povinně odvádí zaměstnavatel. OSVČ si musí nemocenské pojištění hradit samy. Účast je v jejich případě dobrovolná.

První tři dny nemoci je člověk doma zadarmo, od 4. dne do 14. dne zaměstnanci náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Od 15. dne zaměstnanec i OSVČ mají nárok na nemocenskou od státu.

Změny se promítnou až po měsíci nemoci

Nemocenská se vypočítává z denního vyměřovacího základu. U zaměstnanců se jedná o průměrný výdělek za poslední rok. Ten je následně upraven podle redukční hranice. Denní dávka nemocenské se pak rovná 60 % vyměřovacího základu. Stát vyplácí dávky nejdéle 380 dní, přičemž marod získá za každý den nemoci stejnou částku, což chce vláda, konkrétně tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, změnit.

V rámci schválení návrhu by mělo dojít ke zvýšení nemocenských dávek na 66 % denního vyměřovacího základu, na což by nemocní měli nárok od 31. dne pracovní neschopnosti. Od 61. dne by jim náleželo 72 %.

A jak sociálka vypočte zaměstnanci a OSVČ nemocenskou?

Zaměstnanec

Výpočet u zaměstnance bude následovný:

Hrubý příjem za poslední rok / 365 (počet dní v roce) = denní vyměřovací základ

Denní vyměřovací základ musí být následně přepočítán podle redukční hranice. Pro rok 2017 platí:

  1. redukční hranice 942 Kč (počítá se 90 %)
  2. redukční hranice 1 412 Kč (počítá se 60 %)
  3. redukční hranice 2 824 Kč (počítá se 30 %)

V případě denního vyměřovacího základu 825 Kč se vypočítá 90 %, u částky 1 620 Kč jen 60 %. Následně se z výsledku zaokrouhleného na celé koruny nahoru vypočítá denní dávka nemocenské, která je ve výši 60 % zredukovaného denního vyměřovacího základu. Podle délky pracovní neschopnosti se denní dávka vynásobí počtem dní, a to ať už nemoc trvá 20 nebo 30 dní.

Jestliže Parlament schválí vládní návrh, bude se denní dávka při marodění do 1 měsíce počítat stejně, nad 30 dní bude již činit 66 % ze zredukovaného denního vyměřovacího základu a nad 60 dní bude činit 72 %.

Osoba samostatně výdělečně činná

U živnostníků se nemocenská vypočítává z vyměřovacího základu, který je stanoven jako 50 % ze zisku. Dále je výpočet následovný:

Vyměřovací základ / 365 (počet dní v roce) = denní vyměřovací základ

Denní vyměřovací základ je opět přepočítán podle redukčních hranic, které jsou stejné jako u zaměstnance. Totožně se pokračuje i pro výpočet denní dávky.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX