Co je to refundace mzdy a kdy na ní má zaměstnanec nárok?

14. 8. 2015
refundace mzdy, výpočet refundace mzdy, refundace mzdy a dph, co je refundace mzdy, co je to refundace mzdy
Články a informace

Refundace mzdy. Pojem, který není mnohým znám. Ti, kteří pak o refundaci mzdy už slyšeli, si ji často vykládají špatně. Co je to refundace mzdy? Kdo a kdy na ní má nárok?

Co je to refundace mzdy?

zaměstnání může nastat situace, kdy mzdu, kterou zaměstnavatel svému zaměstnanci vyplatí, následně požaduje od státu. V takovém případě mluvíme o refundaci mzdy.

Refundace mzdy není často využívána, u účetních je navíc velmi neoblíbená. Její výpočet je poměrně složitý, a tak si mnoho zaměstnavatelů v takových situacích neví rady. Vyplatí se však obrátit na odborníka, který nejenže poradí, zda je možné o refundaci zažádat, ale zároveň i jak refundaci mzdy účtovat. Refundace se totiž týká:

Především pak DPH je nutné dopočítávat a vracet státu.

Kdy a kdo má na refundaci nárok?

O refundaci lze zažádat tehdy, kdy je zaměstnanec uvolněn ze svých pracovních povinností kvůli překážce v práci, a to z důvodu obecného zájmu. Typickým příkladem jsou tak situace, kdy pracovník vykonává:

 • veřejnou funkci,
 • občanskou povinnost.

Na refundaci mzdy mají z důvodu obecného zájmu nárok i komisaři a hodnotitelé, maturitní asistenti a dále také členové:

 • výboru Státního fondu dopravní infrastruktury,
 • správní rady veřejné vysoké školy,
 • Akreditační komise,
 • zkušební komise pro závěrečné zkoušky,
 • absolutoria na konzervatoři.

Veřejná funkce

Veřejnou funkcí se rozumí funkce, do které je zaměstnanec zvolen a která je časově omezena určitým funkčním obdobím. Jedná se tak například o výkon funkce:

 • poslance,
 • senátora,
 • člena zastupitelstva,
 • přísedícího.

Občanská povinnost

O výkonu občanské povinnosti lze hovořit nejen u soudních znalců a tlumočníků, kteří jsou předvoláni k jednacímu řízení k soudu. Dále se také jedná o členy:

 • správního úřadu,
 • orgánu samosprávy.

V neposlední řadě na refundaci mzdy z důvodu občanské povinnosti mají nárok lidé poskytující osobní pomoc při požární ochraně a živelných událostech.

V jakých konkrétních případech má zaměstnanec nárok na refundaci mzdy?

 • Je členem spolku dobrovolných hasičů a je odvolán k požáru v pracovní době.
 • Je aktivním sportovcem a v pracovní době se účastní mistrovství, ve kterém bude reprezentovat Českou republiku.
 • V pracovní době vykonává funkci člena volební komise.

Kdy nemá zaměstnanec nárok na refundaci mzdy?

Velmi rozšířenou fámou je, že lidé mohou žádat o refundaci mzdy v případě dárcovství, a to ať už krve či kostní dřeně. Zaměstnanci v těchto případech nenáleží refundace mzdy, ale náhrada mzdy, kterou sice vyplácí zaměstnavatel, avšak bez nároku na refundaci od státu.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX