Co se stane s dluhy po rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů?

Dluhy v manželství se rozvodem nevyřeší, stejně tak ani nezanikne exekuce v případě smrti jednoho z manželů. Jak je to tedy s dluhy po rozpadnutí společného jmění manželů?

Dluhy v manželství se rozvodem nevyřeší, stejně tak ani nezanikne exekuce v případě smrti jednoho z manželů. Jak je to tedy s dluhy po rozpadnutí společného jmění manželů? Musí splácet i ten partner, který je nezavinil?

Co je to společné jmění manželů?

V rámci společného jmění manželů (SJM) dochází k úpravám majetkového společenství partnerů. Jednoduše lze říci, že jeho součástí je nabytý majetek i závazky za trvání manželství. Výjimkou jsou:

 • dary,
 • dědictví,
 • majetek pořízený ještě před svatbou,
 • věci užívané pouze jedním z manželů.

V případě dluhů je zcela jedno, zda je nasekal jen jeden z partnerů či oba společně.

Co se stane s dluhy po rozvodu?

Společné jmění manželů zaniká rozvodem, kdy je zapotřebí majetek i závazky vypořádat. Vypořádat se s majetkem i se závazky mohou manželé sami. K tomu budou potřebovat dokument, ve kterém bude jasně stanoveno, kdo co získá do výlučného vlastnictví. Avšak pozor, vezme-li si dluhy na sebe například jen manžel, pak ani manželka není z obliga. Pokud by se manžel dostal do problémů se splácením, budou věřitelé požadovat dlužnou částku po exmanželce. 

Jestliže se nedohodnou partneři na vyrovnání SJM, přichází na řadu soud. Stejně jako majetek i dluhy se dělí rovnoměrným dílem. Je tedy povinností:

 • manžela splatit 50 % závazku,
 • manželky splatit 50 % závazku.

Jaké dluhy spadají do společného jmění manželů?

Splácet je nutné dluhy:

 • obou partnerů,
 • jednoho z partnerů.

A je jedno, zda se jedná:

Naopak do závazků ale nepatří:

 • veřejnoprávní dluhy, kterými jsou pokuty nebo dluhy na daních,
 • dluhy, které má na svědomí jen jeden z manželů a které nevznikly kvůli zabezpečení běžného chodu domácnosti.

Co bude s dluhy po smrti zákonného partnera?

Dluhů se nezbavíte ani v případě smrti manžela či manželky. V tomto případě ale máte na výběr ze dvou možností.

 • Přijmete dědictví i spolu s dluhy, které budete následně po zákonném partnerovi splácet.
 • Odmítnete dluhy i spolu s dědictvím. 

Pozor, zákonná lhůta pro odmítnutí dědictví je jeden měsíc. Počítat se začíná ode dne, kdy vám je soudem sděleno, že máte právo na odmítnutí.

Jak předejít dluhům, se kterými nemáte nic společného?

Pokud se obáváte, že dluhy vašeho manžela či manželky by jednou mohly skončit i na vašich bedrech, pak na nic nečekejte a zažádejte o zúžení společného jmění manželů. Díky němu například manželovy dluhy vzniklé z podnikání, budou pouze jeho dluhy. Zúžení SJM vám pomůže vypracovat notář, obvykle za zhruba 3 000Kč poplatek.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,99 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 3 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet