Chystáte se na oddlužení? Víme, kolik budete měsíčně splácet a kolik vám zbude na život

5. 2. 2018
oddlužení, kalkulačka oddlužení, podmínky pro oddlužení, nový zákon o oddlužení, osobní bankrot
Půjčky

Chcete-li vyhlásit osobní bankrot, musíte podat návrh na oddlužení zpracovaný akreditovaným odborníkem. Návrh posoudí příslušný krajský soud, který ho buď přijme, nebo odmítne. Jak se ale postupuje v případě, že vám je osobní bankrot schválen?

Jen kontrola soudem nestačí. Pokud soud přijme návrh na oddlužení, musí být provedeno ještě přezkumné jednání a svolaná schůze věřitelů. Až na základě těchto dalších postupů rozhodne insolvenční správce o formě oddlužení. Následně soud buď návrh schválí, či nikoliv.

Co vše ovlivňuje výši splátky?

Vyhlášením osobního bankrotu začíná dlužníkovi zcela nový život. Musí začít splácet. Výše splátky závisí:

Do příjmů se nepočítá pouze mzda z pracovního poměru, ale i veškeré další příjmy v podobě:

Výši příjmů musí dlužník každý půl rok předkládat insolvenčnímu správci, který je mu přidělen.

Jak se splátky počítají?

Z čistého příjmu se nejdříve odečte takzvaná nezabavitelná částka, a to jak za samotného dlužníka, tak i za každou vyživovanou osobu (děti, manželka).

  • Pro rok 2018 činí nezabavitelná částka 6 225,33 Kč, pro vyživovanou osobu činí 1 556,33 Kč.

Jestliže po odečtení nezabavitelných částek zůstane dlužníkovi více jak 9 338 Kč, pak vše co je nad tuto částku jde na úhradu dluhů. Kromě toho z 9 338 Kč jde na splátky jedna až dvě třetiny z této sumy, podle typu dluhů.

Příklad č. 1

Paní Kateřina Nováková je svobodná a bezdětná. Její čistý měsíční příjem je 18 000 Kč. Paní Kateřina dluží dvěma věřitelům dohromady 320 000 Kč.

Celkové příjmy 18 000 Kč – nezabavitelná částka 6 226 Kč = 11 774 Kč

11 774 Kč – zákonem stanovená hranice 9 338 Kč = 2 436 Kč

9 338 Kč / 3 = 3 113 Kč * 2 = 6 226 Kč

Na splátky dluhů paní Novákové půjde částka, která převyšuje zákonem stanovenou hranici, a jedna třetina ze zákonem stanovené hranice. Celkem bude měsíčně splácet 5 548 Kč, na živobytí ji zůstane 12 452 Kč.

Příklad č. 2

Pan Luboš Zelený je ženatý a má dvě děti. Jeho čistý měsíční příjem je 23 000 Kč. Pan Zelený dluží čtyřem věřitelům dohromady 750 000 Kč, z toho 50 000 Kč je dluh na výživném na dítě z prvního vztahu.

Celkové příjmy 23 000 Kč – nezabavitelná částka (6 226 Kč + 3 * 1 556,33 Kč) = 23 000 Kč – 10 895 Kč = 12 105 Kč

12 105 Kč – zákonem stanovenou hranici 9 338 Kč = 2 767 Kč

9 338 Kč / 3 = 3 113 Kč

Na dluh v podobě výživného půjde částka, která převyšuje zákonem stanovenou hranici, a jedna třetina ze zákonem stanovené hranice, tedy 5 880 Kč. Druhá třetina padne na úhradu ostatních dluhů. Celkem bude pan Zelený měsíčně splácet 8 992 Kč, na živobytí mu zůstane 14 008 Kč.

Splatit všechny dluhy ale není nutné. Více o kritériích se dočtete v článku Nová pravidla pro vyhlášení osobního bankrotu jsou ve prospěch dlužníků.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX