Absolvovali jste v roce 2018 kvalifikační zkoušku? Letos vám sníží daně

20. 3. 2019
daňově uznatelné náklady, daňově neuznatelné náklady, daňově uznatelný náklad, odečitatelné položky a daňové slevy 2019, odečitatelné položky od základu daně 2019, odečitatelné položky 2019, odečitatelné položky, kvalifikační kurzy daně
Daně

Poslední možnost na odevzdání daňového přiznání se blíží. Letos konečný termín připadá na pondělí 1. dubna. Kdo tak ještě daňové přiznání nepodal, měl by si pospíšit. Pokud jste v loňském roce úspěšně absolvovali jeden z kvalifikačních kurzů, nezapomeňte ho přiznat. Snížíte si tak daňový základ a konečnou daň. Víte, jak na to?

Náklad na kvalifikační kurz, respektive na zkoušku, která ověřuje výsledky vašeho dalšího vzdělání, se řadí mezi odečitatelné položky. Což znamená, že lze tímto výdajem snížit daňový základ a i samotnou daň.

Co dál se řadí mezi odečitatelné položky?

 Co je kvalifikačním kurzem?

Pokud si ale myslíte, že si daňový základ snížíte každou zkouškou, kterou v životě dosáhnete, pak jste na omylu. Rozhodně mezi takové zkoušky nelze řadit druhy vzdělání jako:

 • základní,
 • střední,
 • vyšší odborné,
 • vysoké,
 • celoživotní.

Stejně tak není kvalifikačním kurzem například kurz autoškoly, a to ani v případě řidičů z povolání. Co tedy je zkouškou, která může být zároveň odečitatelnou položkou? Jedná se o profesní kvalifikaci hodnocenou podle standardů Národní soustavy kvalifikací. Podmínkou ale je, aby:

 • zkouška byla úspěšně absolvována,
 • zakončením bylo získání certifikátu či osvědčení,
 • kurz a zkouška nebyla hrazena zaměstnavatelem.

U OSVČ nesmí být výdaj na takovou zkoušku započítán do daňových výdajů na podnikání.

Kolik si lze za zkoušku odečíst?

Za kvalifikační zkoušku si ale není možné odečíst libovolnou částku, která se vám namane:

 • základní suma pro odečet činí 10 000 Kč,
 • zdravotně postižení mají nárok na 13 000 Kč,
 • lidé s těžkým zdravotním postižením mají nárok na 15 000 Kč.

Vždy také pamatujte na to, že je potřeba, abyste prokázali cenu kurzu a jeho splnění. Nějaké potvrzení o zaplacení si proto určitě uschovejte.

Kdy může i podnikatel uplatnit náklady za kvalifikační zkoušky?

Podnikatel smí za určitých podmínek uplatnit náklady na kvalifikační zkoušky absolvované zaměstnanci ve svém přiznání. Sami zaměstnanci v tomto případě nikoliv. Avšak i toto řešení má své podmínky. Podnikatel musí:

 • kurzy uhradit,
 • prokázat, že úhrada kurzů proběhla.

Díky tomu se zkoušky pro něj stanou daňovým nákladem, který zaměstnavateli snižuje daňový základ a posléze i výši daně.

Co dál se řadí mezi daňově uznatelné náklady?

 • Mzdy zaměstnanců
 • Odvody na pojistném za zaměstnance
 • Výdaje na provoz
 • Nákup zboží
 • Nájemné nebytových prostor
 • A další náklady

Náklady je možné uplatnit dvěma různými způsoby:

 • reálné náklady, které jsou vedeny v účetnictví,
 • výdajový paušál.
 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX