Zkušební doba a nemocenská se nevylučují. Na co máte ve zkušebce nárok?

Ne nadarmo je zkušební doba odvozena od slova „zkoušet.“ Zaměstnanec i zaměstnavatel se navzájem oťukávají. V tomto počátečním období se může ledascos stát...

Ne nadarmo je zkušební doba odvozena od slova „zkoušet.“ Zaměstnanec i zaměstnavatel se navzájem oťukávají. V tomto počátečním období se může ledascos stát, a tak spolu se zkušebkou vyvstává mnoho nezodpovězených otázek. Je možné jít ve zkušební době na nemocenskou? Může vás zaměstnavatel vyhodit? Je možné zkušební dobu zkrátit?

Zkušební doba není povinná. Zaměstnavatel se zaměstnancem se na ní musí písemně domluvit. Obvykle se sjednává v pracovní smlouvě. Zkušebku je možné dohodnout nejpozději v den nástupu do práce. Zpětně ji nelze uzavřít.

Jak je to s délkou zkušební doby?

Zkušební doba může trvat nejdéle 3 měsíce, v případě vedoucích pozic 6 měsíců. Zároveň ale musí být sjednána v kratší délce, než je polovina délky pracovního poměru. Toto omezení je platné pro smlouvy na dobu určitou.

V průběhu zkušební doby ji není možné prodlužovat. Výjimka nastává tehdy, nemůže-li zaměstnanec pracovat kvůli překážkám v práci, nemoci nebo nutné dovolené. Co naopak možné je, je zkrácení zkušební doby, k čemuž nejčastěji dochází při přeřazení na jinou pracovní pozici nebo povýšení.

Jak ukončit pracovní poměr ve zkušební době?

Smyslem zkušební doby je si práci vyzkoušet. Velkou výhodou pro obě strany je, že je možné v průběhu zkušebky pracovní poměr ukončit bez udání důvodů. Žádné vysvětlování, žádné prodlužování.

Chcete-li z práce odejít, stačí to písemně oznámit a pracovní poměr je ukončen dnem, kdy je druhé straně oznámení o ukončení doručeno. Pokud tedy není domluveno jinak. Písemné oznámení je možné zaslat poštou i elektronicky nebo donést osobně. Aby bylo ukončení ve zkušební době platné, je důležité oznámení doručit nejpozději v poslední den zkušební doby.

Jak je to s nemocí a pracovním úrazem ve zkušebce?

Ve zkušební době nemá zaměstnanec nárok na všechny výhody jako v řádném pracovním poměru, přesto je chráněn, dostane-li se do pracovní neschopnosti. V průběhu prvních 14 dní mu nemůže zaměstnavatel dát výpověď, avšak ihned 15. den v pracovní neschopnosti zákon umožňuje rozvázat pracovní poměr.

Zároveň také platí, že i ve zkušebce má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky. Pokud dojde ve zkušební době k pracovnímu úrazu, pak vznikají zaměstnanci stejná práva jako jakémukoliv jinému pracovníkovi. V tomto případě zkušební doba nehraje žádnou roli.

Je ve zkušební době možné čerpat dovolenou?

Nárok na dovolenou ve zkušební době nevzniká, avšak to neznamená, že ji nemůže zaměstnanec získat. Čerpat dovolenou lze až po 60 odpracovaných dnech. Trvá-li pracovní poměr méně než jeden rok, pak smí zaměstnanec čerpat jen poměrnou část dovolené. Vždy ale záleží na zaměstnavateli. Není tedy vyloučeno, že i ve zkušební době nezískáte pár dní volna.

Co se týká dalších výhod například v podobě stravenek, pak na tyto benefity žádný zákonný nárok není. Jedná se o výhody, které jsou čistě v režii šéfa. Je tedy jen na něm, zda je nabídne pracovníkům již ve zkušební době, později nebo nikdy.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,99 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 3 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet