Životní úroveň odchodem do penze klesá. Jak si čeští důchodci stojí v porovnání v EU

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Důchody5 minut čtení

Odchodem do důchodu si mnozí musí zvykat na nižší standard. Rozhodně ale neklesá životní úroveň jen Čechům, se stejným problémem se potýkají i všude jinde v Evropě.

Odchodem do důchodu si mnozí musí zvykat na nižší standard. To, co bylo doposud pro ně samozřejmé, je nyní nutné dvakrát zvážit a říci si, zda se to opravdu vyplatí. Odchodem do penze ale rozhodně neklesá životní úroveň jen Čechům, se stejným problémem se potýkají i všude jinde v Evropě.

V důchodu mají senioři nárok na penzi, která představuje určitou náhradu. Rozdíl mezi dosavadními příjmy a penzí je však značný. Nejlépe si vedou v Lucembursku, zatímco nejhůře jsou na tom důchodci v Chorvatsku a v Irsku.

Penzi ovlivňují nejen příjmy, ale i solidarita

Na výši starobního důchodu se podílí:

  • příjmy,
  • doba pojištění. 

Nezáleží tak pouze na tom, kolik jste vydělávali před penzí, ale také kolik let jste odpracovali. V zemích Evropské unie se při výpočtu penze počítá také s dvěma faktory, kterými jsou:

  • zásluhovost,
  • solidarita. 

Jejich smyslem je předejít tomu, aby senioři netrpěli v důchodu chudobou, proto lidé s nižšími příjmy dostanou vyšší náhradový poměr, než lidé s vyššími příjmy. Znamená to tedy, že neexistuje jednotné pravidlo pro výpočet starobního důchodu, které by všem lidem před odchodem do důchodu stanovilo penzi ve stejném procentuálním vyjádření vůči příjmům ze zaměstnání. Vždy tedy záleží:

  • na průběhu pojištění,
  • národní legislativě,
  • výpočtové formuli platné v daném roce.

Příklad č. 1

Průměrná měsíční mzda pana Nového za 43 odpracovaných let* činí 14 000 Kč. V listopadu 2017 odešel pan Nový do penze a od státu získal starobní důchod ve výši 10 828 Kč. Jeho náhradový poměr činí 77,3 %.

Výpočet náhradového poměru: (10 828 / 14 000) x 100 = 77,3

Příklad č. 2

Průměrná měsíční mzda pana Starého za 43 odpracovaných let* činí 56 000 Kč. V listopadu 2017 odešel pan Starý do penze a od státu získal starobní důchod ve výši 17 872 Kč. Jeho náhradový poměr činí 31,9 %.

Výpočet náhradového poměru: (17 872 / 56 000) x 100 = 31,9

*V obou případech se při výpočtu penze příjmy před rokem 1986 přepočítávají na současnou úroveň.

Země
Náhradový poměr
Lucembursko
80 %
Francie
69 %
Itálie
66 %
Španělsko
66 %
Rumunsko
64 %
Rakousko
62 %
Polsko
62 %
Slovensko
62 %
Řecko
61 %
Portugalsko
61 %
Švédsko
58 %
Malta
54 %
Island
53 %
Finsko
52 %
Nizozemí
52 %
Česká republika
51 %
Velká Británie
50 %
Belgie
47 %
Německo
46 %
Litva
46 %
Slovinsko
46 %
Dánsko
45 %
Estonsko
43 %
Kypr
43 %
Lotyšsko
42 %
Bulharsko
41 %
Chorvatsko
40 %
Irsko
38 %
Zdroj: Statistisches Jahrbuch 2017,Kapitel Internationales