Životní úroveň odchodem do penze klesá. Jak si čeští důchodci stojí v porovnání v EU

21. 12. 2017
výpočet důchodu, odchod do důchodu, důchody, odchod do duchodu
Důchody

Odchodem do důchodu si mnozí musí zvykat na nižší standard. To, co bylo doposud pro ně samozřejmé, je nyní nutné dvakrát zvážit a říci si, zda se to opravdu vyplatí. Odchodem do penze ale rozhodně neklesá životní úroveň jen Čechům, se stejným problémem se potýkají i všude jinde v Evropě.

V důchodu mají senioři nárok na penzi, která představuje určitou náhradu. Rozdíl mezi dosavadními příjmy a penzí je však značný. Nejlépe si vedou v Lucembursku, zatímco nejhůře jsou na tom důchodci v Chorvatsku a v Irsku.

Penzi ovlivňují nejen příjmy, ale i solidarita

Na výši starobního důchodu se podílí:

  • příjmy,
  • doba pojištění. 

Nezáleží tak pouze na tom, kolik jste vydělávali před penzí, ale také kolik let jste odpracovali. V zemích Evropské unie se při výpočtu penze počítá také s dvěma faktory, kterými jsou:

  • zásluhovost,
  • solidarita. 

Jejich smyslem je předejít tomu, aby senioři netrpěli v důchodu chudobou, proto lidé s nižšími příjmy dostanou vyšší náhradový poměr, než lidé s vyššími příjmy. Znamená to tedy, že neexistuje jednotné pravidlo pro výpočet starobního důchodu, které by všem lidem před odchodem do důchodu stanovilo penzi ve stejném procentuálním vyjádření vůči příjmům ze zaměstnání. Vždy tedy záleží:

  • na průběhu pojištění,
  • národní legislativě,
  • výpočtové formuli platné v daném roce.

Příklad č. 1

Průměrná měsíční mzda pana Nového za 43 odpracovaných let* činí 14 000 Kč. V listopadu 2017 odešel pan Nový do penze a od státu získal starobní důchod ve výši 10 828 Kč. Jeho náhradový poměr činí 77,3 %.

Výpočet náhradového poměru: (10 828 / 14 000) x 100 = 77,3

Příklad č. 2

Průměrná měsíční mzda pana Starého za 43 odpracovaných let* činí 56 000 Kč. V listopadu 2017 odešel pan Starý do penze a od státu získal starobní důchod ve výši 17 872 Kč. Jeho náhradový poměr činí 31,9 %.

Výpočet náhradového poměru: (17 872 / 56 000) x 100 = 31,9

*V obou případech se při výpočtu penze příjmy před rokem 1986 přepočítávají na současnou úroveň.

Náhradový poměr starobních důchodů v zemích EU

V průměru činí náhradový poměr v České republice 51 %. V porovnání s dalšími členskými zeměmi EU jsme průměr. Nejlépe si v tomto směru vede Lucembursko s 80 % a nejhůře Irsko s 38 %. Vyplývá to z publikace Statistisches Jahrbuch 2017.

Země Náhradový poměr
Lucembursko 80 %
Francie 69 %
Itálie 66 %
Španělsko 66 %
Rumunsko 64 %
Rakousko 62 %
Polsko 62 %
Slovensko 62 %
Řecko 61 %
Portugalsko 61 %
Švédsko 58 %
Malta 54 %
Island 53 %
Finsko 52 %
Nizozemí 52 %
Česká republika 51 %
Velká Británie 50 %
Belgie 47 %
Německo 46 %
Litva 46 %
Slovinsko 46 %
Dánsko 45 %
Estonsko 43 %
Kypr 43 %
Lotyšsko 42 %
Bulharsko 41 %
Chorvatsko 40 %
Irsko 38 %
Zdroj: Statistisches Jahrbuch 2017,Kapitel Internationales
 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX