Zdravotní pojištění – kdo si jej musí platit sám a za koho to dělá stát?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Všichni platíme zdravotní pojištění. Ne vždy však přímo z výdělku. V některých situacích jej neodvádí konkrétní osoba, ale stát.

Všichni platíme zdravotní pojištění. Ne vždy to však musí být přímo z výdělku. V některých situacích jej neodvádí konkrétní osoba, ale udělá to za ni stát.

Zdravotní pojištění je ve své podstatě daní, kterou je třeba hradit v rámci jednoho ze tří pilířů sociálního zabezpečení. Tyto peníze primárně slouží pro nezbytnou zdravotní péči daného pojištěnce. Pojištění je povinné a při jeho neplacení mohou hrozit sankce a pokuty.

Kdo odvádí platby za zdravotní pojištění?

První skupinu tvoří ti, kdo si platí zdravotní pojištění sami. Jsou to primárně osoby samostatně výdělečně činné jinak označované jako OSVČ. Druhou skupinou jsou osoby bez zdanitelných příjmů prezentované pod zkratkou OBZP.

Zdravotní pojištění pochopitelně odvádějí také zaměstnanci ze mzdy. Tuto platbu za ně odvádí jejich zaměstnavatelé.

Skupina státních pojištěnců

Existuje však i skupina označovaná jako státní pojištěnci. Tito lidé nemusí platit zdravotní pojištění sami, ale provádí to za ně stát. Typickým příkladem jsou důchodci, včetně těch pobírajících invalidní nebo vdovský důchod. Takových případů je ale daleko více.

 • Osoby vedené na úřadu práce.
 • Lidé v aktivním trestu odnětí svobody.
 • Pacienti podrobující se ústavní ochranné léčbě.

Zdravotní pojištění spojené s dětmi

Větší kapitolu představují například děti. I ty spadají do skupiny státních pojištěnců v mnoha případech.

 • Nezaopatřené děti do 26 let věnující se studiu.
 • Děti do 26 let připravující se na své budoucí povolání nebo naopak ty, které se nemohou připravovat.
 • Osoby do 26 let bez možnosti výdělku.
 • Děti do 26 let s dlouhodobými zdravotními problémy.
 • Osoby starší 28 let studující poprvé doktorské studium – nesmí být nikde zaměstnáni a mít příjem.

Platby zdravotního pojištění se netýkají také těch, kdo o takové děti pečuje. Obvykle jsou to rodiče dětí. I za ně platí pojištění stát.

 • Rodiče na mateřské dovolené.
 • Otec nebo matka využívající rodičovskou dovolenou.

Dále jsou to rodiče celodenně pečující o dítě do věku 7 let, popřípadě o dvě děti do věku 15 let. V jejich případě jsou stanoveny tyto podmínky:

 • Pečující osoby nesmí být zaměstnány a pobírat jakékoliv příjmy.
 • Děti těchto rodičů nesmí být umístěny v zařízeních s týdenním či celoročním pobytem.
 • Dítě nesmí trávit ve školce více jak čtyři hodiny denně.
 • Ve školním věku musí navštěvovat pouze povinnou výuku, nikoliv družinu.

Pečující osoby a příjemci hmotné nouze

Do kategorie státních pojištěnců se řadí také lidé pečující o dítě do 10 let spadající do I. stupně závislosti. Dále jsou to lidé pečující o osoby ve II., III. a IV. stupni závislosti. Státním pojištěncem jsou i ti, u nichž je posuzován nárok na dávku v hmotné nouzi. V jejich případě však platí jistá „ale“. Nesmí jít o tyto osoby:

 • Zaměstnance nebo OSVČ
 • Uchazeče o zaměstnání
 • Uživatele rodičovského příspěvku
 • Lidi pobírající důchod
 • Osoby starající se o nezaopatřené dítě

Jaká je výše zdravotního pojištění u státních pojištěnců?

V případě státních pojištěnců je výše pojistného stanovena zákonem. Jde o zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. Vyměřovací základ nabývá výše 11 607 Kč a měsíční pojistné má hodnotu 1 567 Kč.

Nastat může také situace, kdy někteří výše uvedení státní pojištěnci začnou pracovat. Pak dochází k hrazení souběžného zdravotního pojištění. Tedy státem i danou osobou. To se však týká jen vybraných případů.