Zaměstnanec míní, zaměstnavatel mění. Kdy vám může šéf zrušit dovolenou?

9. 8. 2017
zrušení dovolené, dřívější návrat z dovolené, předčasné ukončení dovolené, storno poplatky za dovolenou
Zaměstnání

Máte už půl roku nahlášenou dovolenou a zakoupený zájezd pro celou rodinu. Těšíte se, až vyrazíte a odpočinete si od práce, ale v tom vám zaměstnavatel oznámí, že vám musí plánovou dovolenou zrušit. Myslíte si, že takové jednání je nezákonné? Není tomu úplně tak. Za určitých podmínek vás může šéf povolat zpět do práce.

Podle zákoníku práce vám musí zaměstnavatel termín dovolené písemně oznámit. O plánované dovolené musíte vědět minimálně 14 dní dopředu, pokud se tedy nedomluvíte jinak. Avšak ani předem domluvený odpočinek vám nemusí klapnout. I na poslední chvíli vám může šéf plány změnit.

Kdy vám může zaměstnavatel dovolenou zrušit?

Má-li šéf ke zrušení dovolené zákonné důvody, pak:

  • vám může dovolenou zrušit ještě před jejím čerpáním,
  • vás může povolat zpět v průběhu dovolené do pracovního procesu.

Zákonné důvody definuje zákoník práce a vždy se musí jednat o vážné provozní problémy, které nelze v dané situaci řešit jinak než vaší přítomností v práci. Ještě před zrušením dovolené se ale zaměstnavatel musí ujistit, že z vaší strany je to vůbec možné. Například, zda můžete zajistit hlídání dětí v době školních prázdnin a podobně.

Co když se odmítnete z dovolené vrátit?

Pokud se nebudete chtít vzdát odpočinku, pak může nastat situace, že vás bude chtít šéf potrestat, ať už úkoly navíc, nevyplacením odměn nebo dokonce propuštěním. Z pozice zaměstnance si nemusíte takové jednání nechat líbit a vše řešit soudní cestou.

  • Soud posoudí, zda zaměstnavatel jednal v souladu se zákonem a neměl jinou možnost než vám dovolenou zrušit. 
  • Soud se bude zabývat také tím, jestli jste vy měli šanci řešit vzniklou situaci jinak.

Kdo platí náklady spojené se zrušením dovolené?

Měli jste plánovou dovolenou písemně potvrzenou? Pokud vám nyní zaměstnavatel její čerpání zrušil, máte nárok na finanční kompenzaci.

  • Máte-li tak už zaplacený zájezd, musí vám šéf proplatit například storno poplatek za zrušení zájezdu. 
  • V případě ukončení dovolené v polovině čerpání vám musí zaplatit šéf veškeré náklady, které vám kvůli předčasnému ukončení vznikly. 
  • Vždy se proplácí jen prokazatelné a účelně vynaložené náklady. Je proto vhodné se předem se zaměstnavatel domluvit, na kolik vás zrušení dovolené přijde a kolik peněz po něm budete vyžadovat.

POZOR: Pokud nemáte dovolenou písemně potvrzenou a jste s šéfem pouze ústně domluvení, pak storno poplatek a veškeré náklady na předčasné ukončení si hradíte sami!

Jak se vyhnout zrušené dovolené?

Vaší povinností v době dovolené není být na příjmu. Nemusíte kontrolovat pracovní e-mail a nemusíte zvedat služební telefon, pokud se s vámi zaměstnavatel nedokáže v průběhu čerpání dovolené spojit, pak to není vaší chybou. V takové situaci nemá šéf právo po vás cokoliv nárokovat. Chcete-li se tedy vyhnout zkažené dovolené, vypněte telefon, nečtěte e-maily a odpočívejte.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX