Zaměstnanci, státní pojištěnci, OSVČ a OBZP: Dlužit zdravotní pojišťovně může každý

20. 12. 2017
dluh na zdravotním pojištění, zdravotní pojištění zaměstnanec, zdravotní pojištění, zdravotní pojištění osvč
Pojištění

Myslíte si, že nemůžete mít dluhy na zdravotním pojištění? Pak jste na omylu. Do dluhů vůči pojišťovně se mohou dostat zaměstnanci, rodiče pečující o své děti, studenti, osoby bez zdanitelných příjmů i podnikatelé a živnostníci.

Pojištěnce zdravotních pojišťoven lze rozdělit do několika skupin.

1. Zaměstnanci

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, a to 13,5 % z hrubé mzdy. Z celého pojistného si pak zaměstnanec platí 4,5 % a 9 % za něj platí zaměstnavatel. Povinnost odvádět pojištění je na bedrech šéfa, proto by zaměstnancům neměl vzniknout dluh vůči pojišťovně. Případné nedoplatky jsou vymáhány po zaměstnavateli.

Kdy může vzniknout dluh zaměstnancům?

  • Konec v práci

V pracovním poměru jsou zaměstnanci z obliga, jakmile ale končí v zaměstnání, je nutné ihned začít pracovat u nového zaměstnavatele, nebo se jít zaregistrovat do evidence úřadu práce. Pokud se rozhodnete nejít na úřad práce, je potřeba si začít platit pojištění z vlastní kapsy, jinak vznikne dluh.

  • Změna zdravotní pojišťovny

Změnu pojišťovny musíte nahlásit svému zaměstnavateli. Ten je tak povinen začít odvádět za vás pojistné nové pojišťovně. Pokud tak neučiníte, vznikne vašemu šéfovi dluh kvůli vaší chybě, a tak veškeré sankce budete muset zaplatit.

2. Státní pojištěnci

Státním pojištěncem jsou například studenti, důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. O platbu zdravotního pojištění se u státních pojištěnců stará stát, který za ně pojistné platí.

Kdy může vzniknout dluh státním pojištěncům?

  • Konec studia

Jestliže studenti dovrší 26 let nebo ukončí studium, přestane za ně stát platit pojištění. Je proto nutné najít si práci, zaevidovat se na úřadu práce, nebo se stát OBZP. V opačném případě hrozí dluh vůči pojišťovně.

  • Péče o nezaopatřené dítě

Státním pojištěncem nejsou jen rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. Za rodiče může platit pojištění stát i v případě, že celodenně pečují o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Nutné je ale o tom pojišťovnu informovat, jinak hrozí dluh.

3. Živnostníci a podnikatelé

Osoby samostatně výdělečně činné musí odvádět pojištění sami za sebe. Výše záloh na zdravotní pojistné se odvíjí od vyměřovacího základu, který představuje polovinu zisku za předešlé účetní období.

Kdy může vzniknout dluh živnostníkům a podnikatelům?

Když neplatí řádně a včas zdravotní pojištění. Pokuta OSVČ hrozí tehdy, když neinformují svou pojišťovnu o změně do 8 dní a když neodevzdají Přehled o příjmech a výdajích.

4. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Osoby bez zdanitelných příjmů si také musí platit pojištění sami. U nich je vyměřovacím základem minimální mzda, ze které odvádí 13,5 %. V roce 2018 tak pojistné u OBZP bude činit 1 647 Kč.

Kdy může vzniknout dluh OBZP?

Když neplatí řádné a včas zdravotní pojištění.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX