Začínáte podnikat? Pak potřebujete živnostenské oprávnění a zaplatit pojistné

Podnikání především v začátcích vyžaduje několik byrokratických kroků, které není možné přeskočit.

Podnikání především v začátcích vyžaduje několik byrokratických kroků, které není možné přeskočit. Pokud se tedy vydáváte na dráhu živnostníka, pak byste měli vědět, že bez oprávnění, pojištění a daňového přiznání to nepůjde.

Živnostenského listu se již nedočkáte

Ještě předtím než prodáte první zboží či poskytnete první službu, musíte získat živnostenské oprávnění. Naštěstí se nejedná o žádný složitý proces. Postačí zajít na živnostenský úřad, kde vyplníte jednotný registrační formulář.

Jednotný je díky tomu, že vás na základě jedné listiny automaticky zaregistrují i na finanční úřad, českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Zároveň se můžete přihlásit i k platbě DPH či silniční daně. Registraci k daním ale dobře zvažte.

Do formuláře musíte vyplnit identifikační údaje, druh živnosti a oblast vašich činností.

  • V rámci volné živnosti postačí plnoletost, trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.
  • U živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je zapotřebí být odborně způsobilý, tedy mít vzdělání a praxi. Konkrétní podmínky uvádí živnostenský zákon v přílohách 1 až 3.

Za registraci zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč. Pokud byste si šli v budoucnu živnost rozšířit o další vykonávané činnosti, pak zaplatíte již jen 500 Kč. Nečekejte však, že získáte živnostenský list. Ten už je dávno pasé. Nyní vám po registraci dorazí domů do schránky pouze výpis z živnostenského rejstříku. Zároveň byste měli obdržet i dopis z FÚ, z ČSSZ a ze zdravotní pojišťovny.

POZOR: Budete-li vykonávat například povolání umělců, advokátů, zemědělců či léčitelů, pak živnostenské oprávnění nepotřebujete. Na tyto profese se vztahují zvláštní předpisy (kompletní seznam uvádí § 3 živnostenského zákona). Začátek podnikání přesto musíte hlásit na příslušném úřadě.

Platbě zdravotního a sociálního pojištění se nevyhnete

Ihned s registrací jste povinni platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V prvním roce v minimální výši. Zálohy je nutné odvést následující měsíc po vyplnění jednotného registračního formuláře. Konkrétně zdravotní pojištění je splatné nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, zatímco sociální do 20. dne.

Pro rok 2017 jsou minimální zálohy stanoveny:

  • sociální pojištění 2 061 Kč,
  • zdravotní pojištění 1 906 Kč.

Nová výše pojistného je vypočítána na konci roku, přičemž zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu a sociální 29,2 % z vyměřovacího základu.

Paušální výdaje jsou skvělým řešením

Povinností osoby samostatně výdělečně činné je podat daňové přiznání, a to nejpozději do 1. dubna následujícího roku. Daň z příjmu činí 15 %. Daň i pojistné se odvíjí od zisku, který se vypočítá jako „příjmy – výdaje“. Čím nižší je zisk, tím nižší jsou i odvody. Ti živnostníci, kteří mají jen minimální náklady na podnikání, a tudíž si nemohou příjmy snížit výdaji, mohou využít paušálních výdajů.

  • Na 80 % (maximálně 1 600 000 Kč) mají nárok řemeslní živnostníci, zemědělci, lesníci či vodní hospodáři.
  • Na 60 % (maximálně 1 200 000 Kč) mají nárok ti, kteří podnikají na základě živnosti volné, vázané či koncesované.
  • Na 40 % (maximálně 800 000 Kč) mají nárok ti, kteří podnikají na základně zvláštních předpisů.
  • Na 30 % (maximálně 600 000 Kč) mají nárok ti, kterým plynou příjmy z pronájmu.

Pro rok 2018 by mělo dojít ke snížení limitů paušálních výdajů. Maximální výše by se u všech čtyř oblastí měla snížit na polovinu.

Mimo nákladů je možné daň snížit také díky daňovým slevám – daň na manželku/manžela, daňové zvýhodnění na děti, sleva na poplatníka, apod.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet