Za odložené věci neručíme. Ale ručí! Na co máte ze zákona nárok při ztrátě kabátu?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Jdete do restaurace a z věšáku se vám ztratí bunda. Máte nárok na náhradu škody? Kdo za odložené věci ručí, ať už v restauraci, u kadeřníka nebo v zaměstnání?

Jdete do restaurace a z věšáku se vám ztratí bunda. Máte nárok na náhradu škody? Kdo vlastně za odložené věci ručí, ať už v restauraci, u kadeřníka nebo v zaměstnání? Vždy záleží především na místě, kam si odložíte, a na vaší schopnosti obhájit si svá práva.

Nový občanský zákoník říká: „Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci.“

Cedule s nápisem „Za odložené věci neručíme,“ nic nemění na tom, že provozovatel je odpovědný.

Ztrátu hlaste do 15 dnů

Není to tak dávno, kdy v případě ztráty cenné věci náležela náhrada jen v částečné výši. Dnes už musí provozovatel uhradit škodu v plné výši. Avšak, ne vždy! Dostane-li se případ k soudu, může soud výši náhrady snížit, a to kvůli neadekvátnosti, respektive „z důvodů hodných zvláštního zřetele.“

Pokud si s sebou do bazénu vezmete drahý šperk, který se vám ztratí, může soud rozhodnout, že bylo zbytečné s danou věcí chodit na veřejné koupaliště. Pakliže se vám cokoliv ztratí, je nutné škodu nahlásit co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů!

Za co všechno provozovatel ručí?

 • Za ztrátu
 • Za poškození
 • Za zničení

A to ať už je viníkem:

 • personál z daného zařízení,
 • další hosté,
 • náhodný kolemjdoucí.

Provozovatel je sice odpovědný za odložené věci, avšak případné škody může vymáhat po viníkovi.

Kde všude platí pravidla občanského zákoníku?

 • Ve stravovacích zařízeních
 • V kulturních zařízeních
 • V kadeřnictvích a holičstvích
 • V rekreačních a zdravotnických zařízeních
 • apod.

Pozor si dejte především na zdravotnická zařízení, kde se také můžete setkat s nápisem „Za odložené věci v čekárně neručíme,“ v tomto případě je vaší povinností si vždy kabáty a tašky vzít s sebou do ordinace.

A co v zaměstnání?

Také v zaměstnání odpovídá šéf za ztrátu a zničení odložených věcí. V plné výši ale zaměstnavatel hradí jen věci, které mají v práci co dělat. V případě poškození věci, která se do zaměstnání obvykle nenosí, náleží pracovníkovi náhrada škody v maximální výši 10 000 Kč. Pokud ale škodu způsobí jiný zaměstnanec, hradí šéf škodu v plné výši.

Musí-li si pracovník do práce vzít například velký obnos financí nebo klenoty vysoké hodnoty, měl by požádat zaměstnavatele o možnost úschovy v trezoru a tím tak předejít případným škodám.