Za jakých podmínek může otec nastoupit na mateřskou, jak o ni zažádá a kolik dostane?

Mateřská není výhradně pouze pro matky, nastoupit na ni a čerpat ji může i otec. Má to ale svá pravidla. Kdy může muž začít pobírat peněžitou pomoc v mateřství a jak o ni musí zažádat?

Mateřská není výhradně pouze pro matky, nastoupit na ni a čerpat ji může i otec. Má to ale svá pravidla. Kdy může muž začít pobírat peněžitou pomoc v mateřství a jak o ni musí zažádat?

Co je to peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se řadí mezi dávky nemocenského pojištění, nárok na ni má ten, kdo:

 • pečuje o dítě,
 • splnil potřebnou účast na pojištění.

Konkrétní podmínky stanovuje zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

Za jakých podmínek má otec nárok na mateřskou?

Otec a matka jsou si rovni, není tak důvod, proč by muž nesměl čerpat PPM. Zapotřebí je, aby splnil následující podmínky:

 • v den nástupu na mateřskou byl účasten nemocenského pojištění,
 • byl pojištěn alespoň 270 dnů v průběhu posledních dvou let.

U otců OSVČ jsou pravidla trochu odlišná. Ti musí:

 • platit si dobrovolně nemocenské pojištění,
 • před nástupem na mateřskou být účastni pojištění 180 dnů,
 • v průběhu posledních dvou let splnit dobu pojištění 270 dnů.

Kdy a na jak dlouho může otec nastoupit na mateřskou?

Mateřská dovolená trvá:

 • u jednoho dítěte 28 týdnů,
 • u dvojčat a vícerčat 37 týdnů.

Žena začíná peněžitou pomoc v mateřství pobírat 8 až 6 týdnů před porodem, a to i tehdy, pokud na mateřskou plánuje nastoupit otec. Ten péči o dítě smí převzít až po ukončeném šestinedělí, tedy 7. týden po porodu dítěte. PPM tak muž bude pobírat:

 • 22 týdnů v případě jednoho dítěte,
 • 31 týdnů v případě dvojčat a vícerčat.

Zohlednit je nutné totiž dobu, po kterou dávku pobírala matka.

Jak otec získá peněžitou pomoc v mateřství?

Při podávání žádosti o PPM se postupuje jinak u matky a jinak u otce.

 • Matka podává Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, kterou získá u svého gynekologa.
 • Otec podává Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, kterou získá na internetu nebo na pobočkách OSSZ.

Muž navíc musí k žádosti přidat i písemnou dohodu mezi matkou a otcem, kde nesmí chybět:

 • datum, odkdy otec přebírá dítě do péče,
 • termín porodu,
 • úředně ověřený podpis matky.

Další přílohu pak bude tvořit potvrzení od zaměstnavatele o započitatelném příjmu.

Kolik dostane otec na mateřské?

U obou z rodičů se výše mateřské vypočítává ze 70 % denního vyměřovacího základu, ten se ale následně ještě redukuje za pomoci tří stanovených hranic.

 • redukční hranice - Do částky 1 090 Kč se počítá 100 %.
 • redukční hranice - Od částky 1 090 do 1 635 Kč se počítá 60 %.
 • redukční hranice - Od částky 1 635 do 3 270 Kč se počítá 30 %.

Ke všemu, co je nad částku 3 270 Kč, se už nepřihlíží!

POZOR na ochrannou lhůtu! Zatímco u žen trvá ochranná lhůta 180 dnů od zániku pojištění, u mužů je zkrácena na 7 dnů, a to jak od skončení zaměstnání, tak i od ukončení účasti na nemocenském pojištění u OSVČ.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet