Za delším životem stojí prosperující ekonomika

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Ekonomická vyspělost země ovlivňuje především zdravotní péči a s ní úzce spojenou délku života.

Ekonomická vyspělost země ovlivňuje především zdravotní péči a s ní úzce spojenou délku života. Ač se Evropa na první pohled zdá sjednocená, velké rozdíly v úrovni výkonností národní ekonomiky trápí i samotnou Evropskou unii.

Evropská unie tvoří jeden celek. Životní úroveň ve všech členských státech roste, důkazem tomu jsou stále se zvyšující reálné mzdy. A nejen ty. O prosperitě svědčí i stále se prodlužující průměrný věk dožití.

Kvalitní strava a odpočinek prodlužuje život

Jak již bylo zmíněno, všechny státy EU nejsou na stejné úrovni. Průměrná délka života se liší především mezi západoevropskými a východoevropskými státy. Za rozdílností stojí ekonomické důvody v podobě zdravotní péče a pracovních podmínek.

Kvalitní zdravotní péče je velmi důležitou součástí vyspělé země, stejně jako zdravý životní styl. Aby se lidé dožívali vyššího věku, je zapotřebí umožnit jim kvalitně se stravovat a dostatečně odpočívat, zároveň jim nabídnout i lepší pracovní podmínky. V západní Evropě zaměstnanci pracují méně hodin oproti zaměstnancům ve východní Evropě.

HDP České republiky se řadí k evropskému průměru

Vyspělost, prosperita a ekonomická stabilita se odvíjí od HDP (hrubý domácí produkt). HDP vyjadřuje celkovou hodnotu statků a služeb, které jsou nově vytvořené za daný čas na určitém území. Pomocí tohoto ukazatele se stanovuje výkonnost ekonomiky.

Hrubý domácí produkt všech členských států Evropské unie byl v roce 2014 zhruba 13,9 biliónů eur. Členské země se však na celkové sumě podílí velmi rozličně. Největší podíl na celkovém HDP má Německo.

Vezmeme-li však v potaz rozdílný počet obyvatel a rozdílnou kupní sílu, pak nejvýkonnější ekonomikou je ta lucemburská. Na druhém místě se umístila irská ekonomika a bronz obsadila nizozemská. Česká republika s HDP na 1 obyvatele dosahuje 54 % průměru EU, díky čemuže se řadí na 15. místo.

Průměrná délka života českých mužů bude o šest let kratší než žen

Značné rozdíly v HDP se odráží i v rozdílné střední délce života. Ta se stále zvyšuje. Střední délka života se významně liší u žen a u mužů.

Pokud nedojde ke změně řádu vymírání, je stanovena nejvyšší střední délka života u dívek narozených v roce 2013 v rozmezí 84 až 86 let, a to ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, na Kypru, v Rakousku, ve Finsku, na Slovinsku, v Portugalsku, v Řecku a na Maltě. Naopak nejnižší zhruba 79 až 80 let je v Lotyšsku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Rumunsku, v Litvě a na Slovensku. V České republice je střední délka života stanovena na 81 let.

Nejvyšší střední délka života u chlapců narozených po roce 2013 v zemích EU je kolem 79 až 80 lety, a to v Lucembursku, v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Španělsku, v Itálii, v Rakousku, v Řecku, ve Francii, v Německu, na Kypru, v Irsku a ve Velké Británii. Naopak nejnižší střední délka života v rozmezí 69 až 73 let čeká na mužské pohlaví v Bulharsku, v Polsku, v Litvě, v Maďarsku, v Rumunsku, v Estonsku, na Slovensku a v Lotyšsku. V České republice je stanovena střední délka života na 75 let.